Atjaunots: 02.09.2020

Ziņas

Starptautiskā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centra (turpmāk - ICSID) šķīrējtiesas lietā Jevgeņijs Kazmins pret Latviju (ICSID lietas nr. ARB/17/5) 2020. gada 13. aprīlī šķīrējtiesas tribunāls pieņēma lēmumu apmierināt Latvijas lūgumu un uzlikt par pienākumu Ukrainas pilsonim Jevgeņijam Kazminam līdz 2020. gada 28. aprīlim iesniegt garantijas vēstuli par Latvijas juridisko izdevumu atlīdzināšanu 3 miljonu EUR apmērā.  Lieta tika uzsākta pēc J. Kazmina pieteikuma un ir saistīta ar maksātnespējīgās AS “Liepājas Metalurgs” ražošanas aktīvu pārdošanu Ukrainas uzņēmumam “KVV Group” 2014. gadā.

 

Latvija ir iesniegusi pieteikumu par šķīrējtiesas sprieduma anulēšanu lietā UAB „E energija” (Lietuva) pret Latvijas valsti, ko 2017. gada 22. decembrī pieņēma Starptautiskā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centra (ICSID) šķīrējtiesa. Lietā tika izskatīta UAB “E energija” prasība pret Latvijas Republiku, kas iesniegta saskaņā ar 1996. gada 7. februāra Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (Lietuva – Latvija BIT).

 

Latvija efektīvas valsts interešu pārstāvības rezultātā no Indreka Kuivallika (Indrek Kuivallik) atguvusi tiesvedības izdevumus 1,28 miljonu eiro apmērā, kas radušies starptautiskās šķīrējtiesas procesā "Winergy" lietā, un atgūtie finanšu līdzekļi ir ieskaitīti valsts budžetā.

 

Valsts kanceleja sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu šī gada 8. jūnijā organizēja paneļdiskusiju “Ieguldījumu aizsardzība Eiropā pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma lietā C-284/16 “Slovākijas Republika pret Achmea BV””. Paneļdiskusija tika organizēta, lai valsts pārvaldē strādājošos, tiesību zinātņu studentus, akadēmiķus, praktiķus un citus interesentus iepazīstinātu ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu “Slovākijas Republika pret Achmea BV” un diskutētu par šī sprieduma sekām attiecībā uz ieguldījumu aizsardzības tiesībām Eiropas Savienībā.