Valsts kancelejas sagatavotās infografikas, datu vizualizācijas un faktu lapas par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Vienkārši par sarežģīto!

Valsts pārvaldē nodarbināto skaits (2019)
Valsts pārvaldē nodarbināto skaits (2019)

 

Valsts pārvaldē nodarbināto skaits (2018.gada dati)
Valsts pārvaldē nodarbināto skaits (2018.gada dati)
VVD ģenerāldirektora atlases process
VVD ģenerāldirektora atlases process

 

Aizstājējattēls
Māra Kučinska vadītās valdības paveiktais
Aizstājējattēls
Valdības 1000 dienās paveiktais
Aizstājējattēls
Ziņo par pārkāpumiem Saeimas vēlēšanās
Aizstājējattēls
VID atlases process
Aizstājējattēls
Atbalsts specializētajai audžuģimenei
Aizstājējattēls
Cik liela ir Latvijas valsts pārvalde? (2017.gada dati)
Aizstājējattēls
Vadlīnijas privātpersonām par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)
Aizstājējattēls
Kā Eiropas valstīs sabiedrība uzzina par valdībā runāto?
Aizstājējattēls
Slimnīcu līmeņi un sniegtie pakalpojumi
Aizstājējattēls
Valsts obligātā veselības apdrošināšana
Aizstājējattēls
Efektīva valsts materiālo rezervju pārvaldīšana
Aizstājējattēls
Mājokļa nodrošināšana ģimenēm, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss
Aizstājējattēls
VID ģenerāldirektora centralizētās atlases process
Aizstājējattēls
Mājokļa nodrošināšana bēgļiem
Aizstājējattēls
Slimnīcām būs pieejams struktūrfondu finansējums attīstībai
Aizstājējattēls
Būtiskākās pārmaiņas tiesību aktos 2018.gadā
   
Aizstājējattēls
Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšana un sociālekonomiskā iekļaušana Latvijā
Aizstājējattēls
Latvijas pirmais gads OECD
Aizstājējattēls
Veselības aprūpes finansēšanas infolapa
Aizstājējattēls
Ārvalstu investīcijas Latvijā
Aizstājējattēls
Ierēdņu armija Latvijā - mīts vai patiesība
Aizstājējattēls
Valsts kancelejas pārziņā esošie ES fondu atbalstītie pasākumi
Aizstājējattēls
Valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā
Aizstājējattēls
Trauksmes cēlēju aizsardzība
Aizstājējattēls
Ministrijas sociālajos medijos
Aizstājējattēls
Ūdens patēriņa starpība: kā tā veidojas un kā to samazināt?
   
Aizstājējattēls
Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase
Aizstājējattēls
VID ģenerāldirektora centralizētās atlases process
Aizstājējattēls
Kas ir 16+1?
Aizstājējattēls
Ērtai un drošai saziņai ar valsti e-vidē
Aizstājējattēls
Obligātā suņu reģistrācija
Aizstājējattēls
Policijas lēmums par nošķiršanu un pagaidu aizsardzība pret vardarbību
Aizstājējattēls
Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta paveiktais 100 dienās
Aizstājējattēls
Latvija OECD
Aizstājējattēls
Valdības rīcības plāns
Aizstājējattēls
Tiesu un zemesgrāmatu darbība 2017 - 2015
Aizstājējattēls
Ko pasaulē atzīmē 8. un ko atzīmē 9. maijā?
Aizstājējattēls
Vai Tu zini kā veidojas Tava pensija?
Aizstājējattēls
Informācija par makšķerēšanas kartēm
Aizstājējattēls
Kas jāzina par bērnu aprūpi, pārceļoties uz Apvienoto Karalisti
Aizstājējattēls
Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību
Aizstājējattēls
Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta sastāvs
Aizstājējattēls
Patvēruma meklētāji Latvijā
Aizstājējattēls
Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta vēlējumi Latvijai ceļā uz simtgadi
Aizstājējattēls
Valdības uzdevumi ministrijām, lai nepieļautu Zolitūdei līdzīgu traģēdiju atkārtošanos
Aizstājējattēls
Deinstitucionalizācija un atbalsta pasākumi
Aizstājējattēls
Atbalsta sistēma personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, 2020. gadā
Aizstājējattēls
Valsts kancelejas pārziņā esošās Eiropas Savienības fondu aktivitātes
   
Aizstājējattēls
Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.
Aizstājējattēls
Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums
Aizstājējattēls
Pakalpojums no vardarbības cietušajiem
Aizstājējattēls
Latvijas Republikas Ministru prezidenti 1918.-1940.
Aizstājējattēls
Jaunas metodikas maksājumu aprēķināšanai par dzīvojamā mājā saņemtajiem pakalpojumiem
Aizstājējattēls
Laimdotas Straujumas vaditas valdibas paveiktais pirma gada laika
Aizstājējattēls
Patvēruma meklētāju uzņemšana un integrācija
Aizstājējattēls
Kā Latvija sasniedz tās attīstības mērķus?
Aizstājējattēls
Bērnudārzu pieejamība Latvijā
Aizstājējattēls
Kāds atbalsts pieejams patvēruma meklētājiem
Aizstājējattēls
Situacija valstis ar ieverojamu patveruma mekletaju skaitu
Aizstājējattēls
Pilsonības reģistrācija
Aizstājējattēls
Ceļš līdz ES atbalsta pakām
Aizstājējattēls
Naturalizācijas procesa shēma
Aizstājējattēls
Latvijas publisko iepirkumu sistēmas reforma
Aizstājējattēls
Latvijas prezidentūras ES padomē rezultāti
Aizstājējattēls
Uzturlīdzekļu parādnieku ziņu publiskošana
Aizstājējattēls
Ārpusģimenes aprūpe Latvijā
Aizstājējattēls
Ko pasaulē atzīme 8. un 9.maijā
Aizstājējattēls
Aktuālā informācija Zolitūdes traģēdijā cietušajiem un viņu tuviniekiem
Aizstājējattēls
Valsts pārvaldes cilvēkresursi skaitļos
Aizstājējattēls
Latvijas lauku reģionu attīstība 2014 - 2020
Aizstājējattēls
2014.gads sabiedrības līdzdalībā faktos un skaitļos
Aizstājējattēls
Valdības rīcības plāns
Aizstājējattēls
Laimdotas Straujumas valdības 100 dienas
Aizstājējattēls
Kādas zināšanas nepieciešamas prezidentūrai ES
Aizstājējattēls
Apbrīnas vērta Latvijas tautas kopā būšana
Aizstājējattēls
Prezidentūras nozīme Latvijas ekonomikai
Aizstājējattēls
Apbrīnas vērtas Latvijas idejas
Aizstājējattēls
Apbrīnas vērta Latvijas daba
Aizstājējattēls
KNAB jaunais pārraudzības modelis
Aizstājējattēls
Jauniešu reemigrācijas programma
Aizstājējattēls
Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memorands
Aizstājējattēls
ES fondi Latvijā 2014. – 2020.gads
Aizstājējattēls
Jānis Pauļuks – bijušais Latvijas brīvvalsts premjers
Aizstājējattēls
Zolitūdes traģēdijas seku novēršana
Aizstājējattēls
Arturs Alberings – valstsvīrs no Vidzemes
Aizstājējattēls
Jaunais Valsts dienesta likums
Aizstājējattēls
Maza, efektīva un profesionāla valsts pārvalde
Aizstājējattēls
Valsts pārvaldes cilvēkresursi skaitļos
Aizstājējattēls
Mediācija - jauns konfliktu risināšanas process
Aizstājējattēls
Valdības pusgads skaitļos
Aizstājējattēls
Valdības 100 dienas
Aizstājējattēls
Valsts pārvaldes klientu apkalpošanas rokasgrāmata
Aizstājējattēls
2013.gads sabiedrības līdzdalībā skaitļos un faktos
Aizstājējattēls
Izmaiņas sociālajā jomā 2014.gadā
Aizstājējattēls
Dubultpilsonība
Aizstājējattēls
Diskusiju dokuments
Aizstājējattēls
Reformas Latvijas veselības aprūpē
Aizstājējattēls
Administratīvā sloga mazināšana valsts pārvaldes efektīvākai darbībai
Aizstājējattēls
Kā kļūt par sertificētu auklīti?
Aizstājējattēls
Adopcija Latvijā
Aizstājējattēls
Lietas, kurās Valsts kanceleja panākusi valsts interesēm atbilstošu risinājumu, novēršot zaudētas tiesvedības
Aizstājējattēls
Latvijas premjerministru amatā pavadītais laiks
Aizstājējattēls
Audžuģimenes Latvijā
Aizstājējattēls
Laikus sakārtos ar eiro saistītos likumus un noteikumus
Aizstājējattēls
GOV.LV lielā rekonstrukcija
Aizstājējattēls
Kurās Eiropas Savienības valstīs ir pieejamas valdības sēžu tiešraides?
Aizstājējattēls
Latvijas publisko iepirkumu sistēmas reforma
Aizstājējattēls
Sabiedrības līdzdalība valdības lēmumu pieņemšanā
Aizstājējattēls
Jaunumi sociālajā jomā 2013.gadā
Aizstājējattēls
Sabiedrības saliedētība Latvijā
Aizstājējattēls
Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcija
Aizstājējattēls
Latvija pasaulē un pasaule Latvijā
Aizstājējattēls
Valsts budžets 2013 - 2015
Aizstājējattēls
Latvijas pievienošanās eiro zonai: plusi un mīnusi