Komitejas vadītāja ir Evika Siliņa, Ministru prezidente. 

Komitejas uzdevums ir risināt dažādus starpnozaru jautājumus, piemēram, nozaru ministriju priekšlikumi birokrātijas mazināšanai, skaidru rezultatīvo rādītāju noteikšana Ministru kabineta rīcības plānā, komercbanku kreditēšanas veicināšana, lielo investīciju projektu virzība, visaptveroša demogrāfijas politika u. c.

Rīkojums par komitejas izveidi.

Sēžu protokoli

Ministru kabineta un Valsts kancelejas ēka