Vienota izpratne par vērtībām un ētikas pamatprincipiem valsts pārvaldē – ar šādu mērķi izstrādāti ieteikumi "Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi", kuri 2018. gada 21. novembrī apstiprināti Ministru kabinetā.  Līdz ar šī nozīmīgā dokumenta pieņemšanu tiek pausta vēlme valsts pārvaldes iestādēs iedzīvināt uz vērtībām balstītu kultūru, tādējādi vairojot sabiedrības uzticēšanos un veicinot mūsu darba kvalitāti. Ieteikumi attiecas uz visām Ministra kabineta padotības iestādēs nodarbinātajiem, ikvienu – no vadītāja līdz darbiniekam.

Ieteikumi palīdz labāk izprast, kāpēc esam izvēlējušies darbu tieši valsts pārvaldē, kāda ir mūsu darba jēga un kas mums sniedz gandarījumu. Izprotot mūsu darba misiju un ikdienā ievērojot augstus rīcības standartus, augs arī mūsu lepnums un gandarījums par darbu valsts pārvaldē. Ieteikumi nosaka septiņas kopīgas valsts pārvaldes vērtības. Šīs vērtības sarindotas atbilstoši Valsts kancelejas 2018. gada maijā veiktās aptaujas "Valsts pārvaldē nodarbināto viedoklis par vērtībām un ētikas principiem" rezultātiem, kurā jūs piedalījāties.

Plakāts