2022. gada jūlijā Valsts kanceleja ir izdevusi “Rokasgrāmatu pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties”, lai apbruņotu prioritāri valsts pārvaldē strādājošos un pastarpināti jebkuru Latvijas iedzīvotāju ar praktiskām zināšanām un ieteikumiem, lai tie spētu iesaistīties valsts informatīvās telpas aizsardzības un drošības stiprināšanas pasākumos. Gatavojoties Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļai (2022. gada 24.–31. oktobris), Valsts kanceleja ir darījusi pieejamu plašākai sabiedrībai rokasgrāmatas digitālo versiju. Drukātā formā rokasgrāmata ir pieejama Latvijas publiskajās bibliotēkās.

Rokasgrāmatas pamatā ir Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmā ietvertā ideja, ka jebkurš publiskajā sektorā strādājošais var sniegt ieguldījumu, lai rūpētos par informatīvās telpas drošību un noturību. Tādēļ rokasgrāmatā ir ieteikumi pasākumiem gan individuālā, gan institūcijas līmenī, kā arī skaidrota valsts līmeņa pieeja stratēģiskās komunikācijas spēju attīstībai un informatīvās telpas drošības stiprināšanai. Lai arī galvenā izdevuma mērķauditorija ir valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības strādājošie, rokasgrāmatā ietvertās praktiskās zināšanas un ieteikumi būs noderīgi jebkuram Latvijas iedzīvotājam.

Rokasgrāmatu veido trīs nodaļas.

  • Pirmā nodaļa skaidro, kā atpazīt Kremļa biežāk lietotās manipulācijas metodes un paņēmienus informatīvajā telpā, vienlaikus piedāvājot to ilustratīvus piemērus.
  • Otrā nodaļa piedāvā gan terminu skaidrojumu, gan informatīvās telpas apdraudējumu ietekmes skalu, gan praktiskus ieteikumus rīcībai indivīdu, institūciju un valsts līmenī.
  • Trešajā nodaļā ir 51 pret Latviju visbiežāk lietotais Kremļa dezinformācijas vēstījums un to zinātnē, faktos un pētījumos balstītie atspēkojumi.

Ceru, ka jauniegūtās zināšanas ļaus veiksmīgāk aizsargāt demokrātiskos procesus Latvijā no ārvalstu iejaukšanās, veicinās sabiedrības izturētspēju, medijpratību un informācijpratību, lai mēs kopīgi spētu atvairīt, aizsargāties un sekmīgi mobilizēties pret dažādiem drošības izaicinājumiem krīzes situācijās,” izdevuma ievadā uzsver tā redaktors, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs, dr. Rihards Bambals.

Rokasgrāmatas tapšanā ir piedalījušies 10 autori no Valsts kancelejas un 5 augstskolām – Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Juridiskās augstskolas un Rīgas Ekonomikas augstskolas – Mārtiņš Hiršs, Rihards Bambals, Nora Biteniece, Kaspars Zellis, Gatis Krūmiņš, Arnis Sauka, Ieva Miļūna, Toms Rostoks, Māris Andžāns, Evija Djatkoviča.

Rokasgrāmatas vāka dizaina un ilustrāciju autore ir māksliniece Elīna Brasliņa.

Foto no rokasgrāmatas atvēršanas:

15.07.2022.
Melns uz balta
Rokasgrāmata pret dezinformāciju