Valsts kanceleja

Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde, un ir tieši pakļauta Ministru prezidentam. Tās darbības mērķis ir radīt priekšnoteikumus Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbībai, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta lēmumu īstenošanu un pēctecību. Valsts kancelejas direktors kopš 2017. gada ir Jānis Citskovskis.
Plašāka informācija.


Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kurai saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu noteiktas konkrētas funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē.

Galvenā KNAB misija ir vērsties pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu amatpersonām uzticētās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs.

Normatīvajos aktos noteiktās funkcijas pilnā apjomā KNAB veic, sākot ar 2003.gada 1.februāri. Kopš 2017.gada 15. jūnija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks ir Jēkabs Straume.

Tīmekļa vietne - www.knab.gov.lv


Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir publisks nodibinājums, kas izveidots 2001.gadā saskaņā ar likumu “Sabiedrības integrācijas fonda likums”.

SIF mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. SIF atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. SIF lēmumus pieņem padome. Padomes sastāvā ir ārlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, tieslietu ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pārstāvim no Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģioniem un seši nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Kopš 2007.gada septembra fonda padomes priekšsēdētājs ir Andris Rāviņš. Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore ir Zaiga Pūce.

Tīmekļa vietne  - www.sif.gov.lv


Pārresoru koordinācijas centrs

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir vadošā valsts attīstības plānošanas iestāde Latvijā, kas nodrošina vienotu valsts attīstības plānošanu un kapitāla daļu pārvaldības koordināciju Latvijā.

PKC, izvērtējot valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, izstrādā hierarhiski augstākos nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, nodrošinot to sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu, un koordinē to īstenošanu, organizē un īsteno nozaru politiku savstarpējo sasaisti un institūciju sadarbību, izstrādā priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, kā arī veic Ministru kabineta un Ministru prezidenta dotos analītiskos uzdevumus un citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Pārresoru koordinācijas centra vadītājs ir Pēteris Vilks.

Centrs ir Ministru prezidenta tiešā pakļautībā.

Tīmekļa vietne - www.pkc.gov.lv