Valsts kanceleja

Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde, un ir tieši pakļauta Ministru prezidentam. Tās darbības mērķis ir radīt priekšnoteikumus Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbībai, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta lēmumu īstenošanu un pēctecību. Valsts kancelejas direktors kopš 2017. gada ir Jānis Citskovskis.
Plašāka informācija.


Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kurai saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu noteiktas konkrētas funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē.

Galvenā KNAB misija ir vērsties pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu amatpersonām uzticētās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs.

Normatīvajos aktos noteiktās funkcijas pilnā apjomā KNAB veic, sākot ar 2003.gada 1.februāri. Kopš 2017.gada 15. jūnija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks ir Jēkabs Straume.

Tīmekļa vietne - www.knab.gov.lv


Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir publisks nodibinājums, kas izveidots 2001.gadā saskaņā ar likumu “Sabiedrības integrācijas fonda likums”.

SIF mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. SIF atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. SIF lēmumus pieņem padome.

2019.gada 8.jūlijā tika pieņemti Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā, ar kuriem tika mainīts Sabiedrības integrācijas padomes fonda sastāvs. Tagad, saskaņā ar likuma 9.pantu, Padomes sastāvā ir – Ministru prezidenta pārstāvis, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, tieslietu ministrs un četri nevalstisko organizāciju pārstāvji.

SIF jaunā padome savu darbu sāka 2019.gada 16.augustā, bet tā paša gada 30.augustā par SIF padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Tīmekļa vietne  - www.sif.gov.lv