Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde, kuras struktūrvienību darbinieki nodrošina un kontrolē Ministru kabineta politikas dokumentu un tiesību aktu projektu atbilstību noteiktiem standartiem, izstrādā un ievieš rīcības politiku dažādās jomās, sniedz atzinumus par politikas dokumentiem un tiesību aktiem, kā arī tehniski nodrošina Ministru kabineta darbību.

Atbilstoši OECD definīcijai, Valsts kanceleja ir Latvijas valdības centrs – iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt valdības darba funkcionēšanu un, nodrošinot datu analīzi, izvērtējot dažādus rīcības scenārijus un piesaistot ekspertus no dažādām jomām, sniegt datos un izpētē balstītu informāciju Ministru prezidentam un valdībai, tādējādi palīdzot pieņemt precīzākus, faktos balstītus lēmumus.

2023. gadam un turpmāk Valsts kancelejas kā valdības centra stiprināšanai budžeta projektā paredzēti 1,875 milj. eiro, kas ietver vairākus attīstības virzienus:

  • Valsts kancelejas kapacitātes stiprināšanai augsti kvalificētu ekspertu piesaiste ārlietu, ekonomikas un finanšu jomā, kā arī ārvalstu ienākošo un izejošo vizīšu nodrošināšana, kuru apjoms vairākkārt palielinājies saistībā ar ģeopolitisko situāciju, kā arī inflācijas rezultātā pieaugušas izmaksas.
  • Kritiskās infrastruktūras, kiberdrošības, fiziskās drošības, mūsdienu vajadzībām atbilstošas izpildvaras darba vides pilnveidošana un uzlabošana, energoefektivātes pasākumu ieviešana.
  • Centralizēto stratēģiskās komunikācijas spēju stiprināšana un tālāka pilnveide ir nepieciešama, lai stiprinātu nacionālo drošību mainītos ģeopolitiskos apstākļos. Tā ietver nacionālo stratēģiskās komunikācijas spēju stiprināšanu valdības centrā, lai palielinātu Latvijas informatīvās telpas noturību pret iekšējiem un ārējiem informatīvās telpas drošības riskiem un spētu efektīvāk pārvaldīt Krievijas radītos informatīvā kara riskus un veicināt valsts pārvaldes un sabiedrības mobilizāciju un saliedēšanos, tostarp tūlītēji īstenot šim mērķim izstrādātu un valdības apstiprinātu koncepciju nākamajiem 5 gadiem, stiprināt informatīvās telpas monitoringa kapacitāti, veidot mērķtiecīgāku un pastāvīgāku sadarbību ar pašvaldībām reģionos, kā arī nodrošināt juridisko ekspertīzi ar informatīvās telpas drošības izaicinājumiem saistītu rīcībpolitiku un normatīvo aktu izstrādei vai pielāgošanai.
  • Tiks turpināts darbs, veidojot valdības centru kā augstākā līmeņa vadītāju attīstības izcilības centru, tādējādi nodrošinot arvien dinamiskākajā vidē nepieciešamo prasmju stiprināšanu valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem. Iestāžu vadītāju individuālās apmācības, mācību moduļi par vadītājiem aktuālām tēmām, vadītāju atbalsta instrumenti, ikgadējas konferences, starpresoru sadarbības pasākumi.
  • Siltumenerģijas un elektroenerģijas cenu pieauguma apmaksai 2023. gadam Valsts kancelejai.

Valsts budžets 2023. gadam

Informācija Finanšu ministrijas mājaslapā
Skatīt vairāk