Statuss:
Īstenošanā

Projekta Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana ietvaros tiks paplašināta Tīmekļvietņu vienotā platforma – iestādes varēs veidot neierobežotu skaitu tematisko vietņu, kas būs atšķirīgas pēc savas struktūras, dizaina un funkcionalitātēm. Tiks pilnveidota un uzlabota esošā platforma, radīta jauna funkcionalitāte un nodrošināta iespēja veidot saturu visām sabiedrības grupām, tajā skaitā cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta mērķi

  1. Attīstīt un paplašināt valsts un pašvaldību iestāžu Tīmekļvietņu vienoto platformu, lai tajā būtu iespējams veidot neskaitāmas valsts iestāžu un pašvaldību tīmekļvietnes (līdz šim varēja veidot tikai iestāžu oficiālās tīmekļvietnes), tām centralizēti nodrošinot izmitināšanu, uzturēšanu, atjaunināšanu, drošības pārvaldību.
  2. Uzlabot valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti un īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības.
  3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu.

Projektu īsteno Valsts kanceleja sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Kultūras informācijas sistēmu centru, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un piesaisot pakalpojumu sniedzējus.

Projekts tiek īstenots atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumiem. 

Projekta budžets ir 2 100 000 eiro no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.

Projekta numurs: 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/001

Projekta īstenošanas laiks: 05.04.2023.-31.03.2026.

Projekta īstenotājs: Valsts kanceleja

ES un NAP logo