“Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918-1940”

Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas vēsturniekiem, muzejiem, arhīviem un bijušo Ministru prezidentu dzimtas atvasēm sagatavojusi un izdevusi grāmatu par starpkaru periodā Latvijas valdībā strādājušajiem Ministru prezidentiem.

Grāmata “Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918-1940” ir stāsts par deviņiem izciliem cilvēkiem, kuri bija drosmīgi un uzņēmīgi - par cilvēkiem, kuri izveidoja un attīstīja Latvijas valsti, pēc kara izpostītajā teritorijā atjaunojot kārtību un dodot iespēju iedzīvotājiem veidot labklājību.

Bijušo Ministru prezidentu biogrāfijas, viņu sabiedriskās un politiskās dzīves apraksti, kas papildināti ar vēsturnieku komentāriem, laikmeta raksturojumu, dzimtas pārstāvju atmiņām un informāciju no periodikas, kā arī ilustratīviem materiāliem grāmatā apkopoti pirmo reizi. Grāmatas zinātniskais redaktors ir Dr. hist., doc. Gatis Krūmiņš. Tāpat grāmatā izmantoti materiāli no publisko lekciju cikla par bijušajiem Ministru prezidentiem, ko aizvadītajos gados rīkoja Valsts kanceleja.

Pirmo reizi Baltijas valstīs ir izdota grāmata ar papildinātās realitātes elementiem. Grāmatā, izmantojot mobilo lietotni Overly, ir iespējams noskatīties video lekcijas par katru bijušo Ministru prezidentu un uzzināt arī citu vērtīgu informāciju.