Temīda tur rokā svaru kausus
Šķīrējtiesas tribunāls pieņem lēmumu apturēt šķīrējtiesas procesu lietā "Jevgeņijs Kazmins pret Latviju"