Komitejas vadītājs ir Viktors Valainis, ekonomikas ministrs. 

Komitejas galvenais uzdevums koordinēt nepieciešamās darbības nacionālās industriālās politikas īstenošanai un efektīvai starpresoru sadarbībai, rezultātā panākot ekonomikas izaugsmes potenciāla un eksporta pieaugumu, kas dotu labumu sabiedrībai kopumā.

Rīkojums par komitejas izveidi.