Vienotas vizuālās identitātes pamatelements - Latvijas valsts ģerbonis - balstās uz ideju, ka valsts pārvalde kā vienots veselums strādā sabiedrības labā. Šajā simbolā ietverti neatkarīgas un demokrātiskas valsts pamatprincipi un vērtības.  

Latvijas valsts ģerbonis vēsturiski veidots, lai apvienotu tautu, tāpēc no no 2015. gada 1. janvāra tas ir arī vienojošais Ministru kabineta un tā padotības iestāžu simbols - galvenais vizuālās identitātes elements valsts pārvaldē. 

Grafiskais standarts

Kā veidota grafiskā zīme? Simetriskā kompozīcijā ietverts Latvijas valsts ģerbonis, Latvijā radīts burtveidols un krāsu laukums, kura proporcija izriet no ģerboņa, bet krāsa – no Latvijas ainavas. Kopā tas veido katras nozares identitāti un nodrošina vienotu, bet tajā pašā laikā atšķirtspējīgu valsts pārvaldes identitāti.

Grafiskais standarts

Grafiskā standarta 10 nodaļās ietverta vizuālās identitātes koncepcija un pamatelementi, lietošanas pamatprincipi, prasības vizuālās identitātes zīmes lietošanai dažādos materiālos, iekļauti ilustratīvi piemēri, kas atspoguļo vienotas vizuālās identitātes potenciālu vienota valsts pārvaldes tēla izveidei. Grafiskā standarta grāmatā apskatīta arī vienotas vizuālās identitātes lietošana protokolārajā līnijā, ietverti ieteikumi par papīra izvēli, kā arī vispārīgas vadlīnijas un idejas reprezentācijas materiāliem un dāvanām.

Grafiskais standarts

Grafiskais standarts izstrādāts Valsts kancelejai sadarbojoties ar vienu no Latvijā profesionālākajiem dizaina birojiem „H2E” un Valsts Heraldikas komisiju. Atbalstu sniedzis arī Saeimas Juridiskais birojs. 

Tiesiskais regulējums vienotai vizuālai identitātei valsts pārvaldes iestādēm: