Statuss:
Īstenošanā
Digitālā transformācija sākas ar pārmaiņām

Projekta mērķis ir valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas un vienota eksperimentēšanas ietvara attīstīšana, nodrošinot Inovācijas laboratorijas piedāvājuma pilnveidi. Projekta aktivitātes vērstas uz valsts nodrošināto digitālo pakalpojumu attīstību un redizainu, izmantojot inovatīvas pieejas.

Galvenās projekta darbības iekļauj 20 paplašināta formāta Inovācijas sprintu organizēšanu ar mērķi pārskatīt publiskā sektora nodrošinātos digitālos pakalpojumus, kas atbilst dzīves situācijas raksturam. Papildus tiks organizētas mācības, kā arī darbnīcas – tīklošanās pasākumi Inovācijas laboratorijā. Katram sprintam tiks veidota plaša komunikācija, veicinot inovācijas atpazīstamību publiskajā sektorā.

Informācija par projektu

  • Projekta numurs un nosaukums – 1.3.1.2 Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai
  • Projekta numurs – 1.3.1.2/1/23/I/001
  • Projekta īstenotājs – Valsts kanceleja
  • ES finansējuma ietvars – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums
  • Projekta ilgums – 2024. gada janvāris – 2027. gada decembris
  • Projekta kopējais finansējums ir 1 099 170 euro, tai skaitā 934 294 eiro no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un 164 876 eiro no valsts budžeta līdzekļiem
  • Mājaslapainovacija.mk.gov.lv

Logo