Latvijas Republikā vienotajā apbalvojumu sistēmā līdzās Triju Zvaigžņu ordenim nozīmīga vieta ir arī Ministru kabineta apbalvojumiem:

Ministru kabineta balva ir Latvijas valdības augstākais apbalvojums – nākamais augstākais aiz Triju Zvaigžņu ordeņa. Balvu pasniedz par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij nozīmīgās jomās.

Ministru kabineta balva ir Ministru kabineta Goda diploms, Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīte un naudas balva 7115 eiro apmērā.

Gada laikā var piešķirt ne vairāk kā sešas Ministru kabineta balvas (gan fiziskām, gan juridiskām personām).

VIDEO: Kas ir Ministru kabineta balva? - Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jānis Stradiņš

Ierosinājumus par Ministru kabineta balvas piešķiršanu izskata Apbalvošanas padome, kurā darbojas 7 pārstāvji. Tās priekšsēdētājs ir kultūras ministrs Nauris Puntulis. Ministru kabineta balvas laureātus apstiprina Ministru kabinets.

Ierosinājumus Ministru kabineta balvai var iesniegt gan valdības locekļi, gan pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Pieteikumus ik gadu var iesniegt līdz 15.septembrim.
Kārtība, kādā piešķir valdības augstāko apbalvojumu, noteikta Ministru kabineta noteikumos

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Ministru kabineta balvu iedibināja 1995.gadā, simboliski atjaunojot Tēvzemes balvu. Tēvzemes balva ir Ministru kabineta balvas vēsturiskā priekštece - to 1937.gadā dibināja prezidents Kārlis Ulmanis. Tēvzemes balvu pasniedza līdz 1940.gadam.

Plakāts

Pēc Valsts Heraldikas komisijas aicinājuma, 2013.gadā Valsts kanceleja sadarbībā ar dizaina biroju „H2E” pilnveidoja apbalvojuma vizuālo koncepciju, lai Ministru kabineta Goda diploms un Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīte atbilstu gan valdības augstākā apbalvojuma statusam, gan 21.gadsimta saturiskajam konceptam, mākslinieciskajām un tehnoloģiskajām iespējām.

Diploms

Balva

Video: Kā tapa Ministru kabineta balvas Goda diploms un krūšu nozīmīte?


Ministru kabineta balva 2021
 

Ministru kabineta balva 2021

2021. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Informācijas tehnoloģiju uzņēmumam "Accenture Latvia" par inovatīvu un mērķtiecīgu uzņēmējdarbību un ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē, kā arī Latvijas ārējā tēla veidošanā.
 • Latvijas Radio 5/Pieci.lv komandai par nozīmīgu ieguldījumu sociālu problēmu aktualizēšanā un risināšanā, veicinot saprotošākas un iejūtīgākas sabiedrības veidošanu.
 • Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku goda virsdiriģentam, profesoram, komponistam Edgaram Račevskim par mūža ieguldījumu Latvijas kora mākslas un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā un attīstībā.
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktoram, ķīmijas zinātņu doktoram Osvaldam Pugovičam par ieguldījumu zinātnē un Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstībā.
 • Eiropas Savienības Tiesas tiesnesei Inetai Ziemelei par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī Latvijas ārējā tēla veidošanā.
 • Veselības centru apvienības un Centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.

Video: Ministru kabineta balvas 2021 saņēmēji
Video: atskats uz Ministru kabineta balvas 2021 pasniegšanu


Ministru kabineta balva 2020

Ministru kabineta balva 2020

2020. gadā Ministru kabineta balvu pasniedza:

 • Ilggadējai Latvijas Republikas diplomātei Ainai Nagobads-Ābolai par mūža ieguldījumu valstiskuma stiprināšanā un Latvijas ārpolitisko mērķu sasniegšanā.
 • Māksliniekam un dizaineram Valdim Celmam par ieguldījumu Latvijas mākslas un dizaina attīstībā.
 • Basketbola trenerim Imantam Pļaviņam par mūža ieguldījumu sporta attīstībā.
 • Pirmajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • Uzņēmējam un mecenātam Vilim Vītolam par mūža ieguldījumu latviskās pašapziņas veidošanā un mecenātisma kustības veicināšanu Latvijā.
 • Biedrībai "Latvijas Autisma apvienība" par nozīmīgu ieguldījumu un nesavtīgu darbu personu ar autiskā spektra traucējumiem interešu un tiesību aizsardzībā, sabiedrības izglītošanā un pētniecībā.

Video: Ministru kabineta balvas 2020 ieguvēji.


Ministru kabineta balva 2019

Ministru kabineta balva 2019

Ministru kabineta balvas pasniegšanas ceremonija 2019. gadā notika Alūksnē.
Uzzini, kuras Latvijas izcilības to saņēma.


Ministru kabineta balvas saņēmēji:

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām, t.sk., ārvalstniekiem, par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Ierosinājumu par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Apbalvošanas padomē iesniedz Ministru prezidents, ministri, pašvaldību vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis vai citu nevalstisku organizāciju vadītāji. Ministru kabineta Atzinības rakstu Ministru kabinets nodibināja 1995. gada aprīlī.

Atzinības rakstu svinīgā ceremonijā pasniedz nozares ministrs vai Ministru prezidents, ja viņš bijis Atzinības raksta ierosinātājs.

Atzinības raksts

Ar Ministru kabineta Diplomu novērtē:

 • Izglītojamo gūtos sasniegumus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: par individuālajiem sasniegumiem klātienes starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, bioloģijā), ja olimpiādē piedalījušās vismaz 45 valstis.
   
 • Sportistu izcilos sasniegumus sportā: Latvijas sportistiem, treneriem, sportistu apkalpojošajam personālam un sporta federācijām diplomu piešķir naudas balvu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
   
 • Profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu sasniegumus starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos: konkursantam diplomu piešķir par sasniegumiem starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības klātienes konkursos, ja konkursā piedalījušās vismaz 20 valstis.
   
 • augstākās izglītības iestāžu studējošo sasniegumus starptautiskajos konkursos un sacensībās: studējošajam diplomu piešķir par sasniegumiem starptautiskajos konkursos un sacensībās, kas saistītas ar studējošā specializāciju, ja konkursā vai sacensībās piedalījušās vismaz 20 valstis.

Diploma piešķiršana

Diploma piešķiršana ietver arī noteiktas naudas balvas piešķiršanu. Diplomu piešķiršanas kārtība un naudas balvu apmērs noteikts Ministru kabineta noteikumos.

Priekšlikumu par diploma piešķiršanu Ministru kabinetā iesniedz izglītības un zinātnes ministrs. Valdība apstiprina diplomu piešķiršanu.

Ministru kabineta Diplomu nodibināja 2014.gada aprīlī.

Diploms