Latvijas Republikā vienotajā apbalvojumu sistēmā līdzās Triju Zvaigžņu ordenim nozīmīga vieta ir arī Ministru kabineta apbalvojumiem. Tie ir Ministru kabineta balva, Ministru kabineta Atzinības raksts un Ministru kabineta Diploms. 

Ministru kabineta balva

Ministru kabineta balva ir Latvijas valdības augstākais apbalvojums – nākamais augstākais aiz Triju Zvaigžņu ordeņa. Balvu pasniedz par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij nozīmīgās jomās.

Ministru kabineta balva ir Ministru kabineta Goda diploms, Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīte un naudas balva 10 000 eiro apmērā.

Gada laikā var piešķirt ne vairāk kā sešas Ministru kabineta balvas (gan fiziskām, gan juridiskām personām).

VIDEO: Kas ir Ministru kabineta balva? - Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jānis Stradiņš

Ierosinājumus par Ministru kabineta balvas piešķiršanu izskata Apbalvošanas padome, kurā darbojas 7 pārstāvji. Tās priekšsēdētāja ir tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere. Ministru kabineta balvas laureātus apstiprina Ministru kabinets.

Ierosinājumus Ministru kabineta balvai var iesniegt gan valdības locekļi, gan pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Pieteikumus ik gadu var iesniegt līdz 15.septembrim.


Kārtība, kādā piešķir valdības augstāko apbalvojumu, noteikta Ministru kabineta noteikumos

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Ministru kabineta balvu iedibināja 1995.gadā, simboliski atjaunojot Tēvzemes balvu. Tēvzemes balva ir Ministru kabineta balvas vēsturiskā priekštece - to 1937.gadā dibināja prezidents Kārlis Ulmanis. Tēvzemes balvu pasniedza līdz 1940.gadam.Pēc Valsts Heraldikas komisijas aicinājuma, 2013.gadā Valsts kanceleja sadarbībā ar dizaina biroju „H2E” pilnveidoja apbalvojuma vizuālo koncepciju, lai Ministru kabineta Goda diploms un Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīte atbilstu gan valdības augstākā apbalvojuma statusam, gan 21.gadsimta saturiskajam konceptam, mākslinieciskajām un tehnoloģiskajām iespējām.

VIDEO: Kā tapa Ministru kabineta balvas Goda diploms un krūšu nozīmīte?

Ministru kabineta Goda diploms
Ministru kabineta Goda diploms
Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīte
Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīte

Ministru kabineta Atzinības raksts

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām, t.sk., ārvalstniekiem, par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Ierosinājumu par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Apbalvošanas padomē iesniedz Ministru prezidents, ministri, pašvaldību vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis vai citu nevalstisku organizāciju vadītāji. Ministru kabineta Atzinības rakstu Ministru kabinets nodibināja 1995. gada aprīlī.

Atzinības rakstu svinīgā ceremonijā pasniedz nozares ministrs vai Ministru prezidents, ja viņš bijis Atzinības raksta ierosinātājs.

Ministru kabineta Atzinības raksts
Ministru kabineta atzinības raksts

Ministru kabineta Diploms

Ar Ministru kabineta Diplomu novērtē:

  • izglītojamo gūtos sasniegumus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs;

Par individuālajiem sasniegumiem klātienes starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, bioloģijā), ja olimpiādē piedalījušās vismaz 45 valstis.

  • sportistu izcilos sasniegumus sportā;

Latvijas sportistiem, treneriem, sportistu apkalpojošajam personālam un sporta federācijām diplomu piešķir naudas balvu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

  • profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu sasniegumus starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos;

Konkursantam diplomu piešķir par sasniegumiem starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības klātienes konkursos, ja konkursā piedalījušās vismaz 20 valstis.

  • augstākās izglītības iestāžu studējošo sasniegumus starptautiskajos konkursos un sacensībās.

Studējošajam diplomu piešķir par sasniegumiem starptautiskajos konkursos un sacensībās, kas saistītas ar studējošā specializāciju, ja konkursā vai sacensībās piedalījušās vismaz 20 valstis.

Diploma piešķiršana

Diploma piešķiršana ietver arī noteiktas naudas balvas piešķiršanu. Diplomu piešķiršanas kārtība un naudas balvu apmērs noteikts Ministru kabineta noteikumos.

Priekšlikumu par diploma piešķiršanu Ministru kabinetā iesniedz izglītības un zinātnes ministrs. Valdība apstiprina diplomu piešķiršanu.

Ministru kabineta Diplomu nodibināja 2014.gada aprīlī.

Ministru kabineta Diploms
Ministru kabineta Diploms