Iesniegumu var iesniegt, izmantojot šādas iespējas:

  • sūtot elektroniski uz Valsts kancelejas elektroniskā pasta adresi pasts@mk.gov.lv;
  • sūtot elektroniski no portāla Latvija.lv, sadaļā “Iesniegums iestādei”;
  • sūtot pa pastu uz adresi Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520;
  • ievietojot Valsts kancelejas pasta kastē (Valsts kancelejas centrālā ieeja, garderobe). Iesniegumus izņem divas reizes dienā.

Konsultācijas tiek sniegtas telefoniski pa tālruni +371 67082800 vai elektroniski pasts@mk.gov.lv