Paldies par Jūsu vēstuli!

Izskatīsim to un sazināsimies ar Jums.

Kā nosūtīt savu jautājumu, priekšlikumu vai iesniegumu?

  • Iesniedz to Valsts kancelejā
  • Nosūti pa pastu uz adresi Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520

 

Iesniedz elektroniski:

 

Iesniegumu noformē atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām.