Politikas plānošanas dokumentu datu bāze

​No 2023. gada 1. septembra politikas plānošanas dokumenti un to īstenošanas informatīvie ziņojumi ir pieejamai tīmekļvietnē likumi.lv.

Ar TAP portāla attīstību un automatizētu saslēgumu ar Likumi.lv, vairs nav nepieciešams uzturēt POLSIS kā atsevišķu sistēmu aktuālo politikas plānošanas dokumentu uzkrāšanai un atspoguļošanai. Balstoties uz grozījumiem Ministru kabineta kārtības rullī, tagad arī valdībā apstiprinātie plānošanas dokumenti un informatīvie ziņojumi par to īstenošanu būs pieejami TAP portālā, un tos automātiski publicēs vietnē likumi.lv.

Sistēma POLSIS turpinās pastāvēt kā arhīvs, kurā būs pieejami nozares un citi dokumenti, kas ir tikuši pieņemti Ministru kabinetā un Saeimā kopš 1993. gada.

Publisko personu un iestāžu saraksts

Publisko personu un iestāžu saraksta (turpmāk reģistrs) uzturēšanu un no 2018. gada 1. jūnija publisku pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim nodrošina Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Reģistrs  ietver aktuālo informāciju par visām valsts pārvaldes iestādēm un bez maksas ir pieejams ikvienam interesentam. Līdz ar to ikvienam sabiedrības loceklim ir pieejams reģistrs, kurš veidots pēc līdzīgiem principiem kā citi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētie reģistri, tādējādi nodrošinot aktuālas un sabiedrības interesēm atbilstošas informācijas pieejamību strukturētā veidā. Likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikts, ka jebkura persona ir tiesīga paļauties uz publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītajām ziņām. Ziņas par sevi reģistrā  sniedz pašas iestādes, kas ir atbildīgas par ievadīto datu pareizību un atbilstību normatīvajiem aktiem.

Pētījumu un publikāciju datu bāze​

Datu bāzes mērķis ir nodrošināt elektroniskajā vidē pieejamu, caurskatāmu un vienotu informāciju par veiktajiem pētījumiem, publikācijām un metodikām atbilstošās rīcībpolitikas jomās kopš 2000.gada, kā arī informāciju par tuvāko 2 gadu laikā paredzētajām jauno pētījumu tēmām.

Pētījumu un publikāciju datu bāze ir publiski pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam un par datu bāzes lietošanu nav jāmaksā. Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt.

Pētījumi, kas veikti  un pabeigti līdz 2020. gadam, ir aplūkojami tīmekļa vietnē petijumi.mk.gov.lv, savukārt pētījumi, kas plānoti un īstenoti pēc 2020. gada, pieejami jaunajā datubāzes versijā.

Iespējas:

  • izmantot ilgstoši uzkrātu informāciju par pētījumiem
  • iepazīties ar informāciju kas līdz šim nebija pieejama, vai ir pieejama tikai drukātā veidā ministrijā
  • koordinēt pētījumu izmantošanu rīcībpolitiku izstrādē
  • plānot jaunas pētījumu tēmas, tās koordinēt un novērst to pārklāšanos
  • nodrošināt sabiedrībai pieeju publiski finansētiem pētījumiem
  • sasaistīt rīcībpolitikas plānošanas un normatīvo aktu izstrādes procesu ar nacionālo attīstības indikatoru (t.sk. NAP un ES struktūrfondu) rādītāju uzskaiti un analīzi vienotā integrētā vidē.

 

Likumi.lv POLSIS