Ministru prezidente

Evika Siliņa

Ministru prezidente
 • Ministru prezidentes birojs

  Ministru prezidentes birojs

  Ieva Zīberga

  Ministru prezidentes biroja vadītāja
  Visi kontakti
 • Valsts kancelejas direktors

  Valsts kancelejas direktors

  Inese Gailīte

  Valsts kancelejas direktora p.i., Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja
  Visi kontakti
  • Administrācijas vadītājs

   Administrācijas vadītājs

   Signe Muceniece

   Vadītāja
   Visi kontakti
   • Finanšu un līgumu pārvaldības nodaļa

    Finanšu un līgumu pārvaldības nodaļa

    Ilze Sedliņa

    Vadītāja
    Visi kontakti
   • Personāla nodaļa

    Personāla nodaļa

    Inese Babre

    Vadītāja
    Visi kontakti
   • Informācijas tehnoloģiju departaments

    Informācijas tehnoloģiju departaments

    Aldis Apsītis

    Vadītājs
    Visi kontakti
   • Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

    Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

    Aivars Feldmanis

    Vecākais eksperts
    Visi kontakti
  • Direktora vietnieks juridiskajos jautājumos

   Direktora vietnieks juridiskajos jautājumos

   Inese Gailīte

   Valsts kancelejas direktora p.i., Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja
   Visi kontakti
   • Juridiskais departaments

    Juridiskais departaments

    Inese Gailīte

    Valsts kancelejas direktora p.i., Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja
    Visi kontakti
   • Tiesību aktu redakcijas departaments

    Tiesību aktu redakcijas departaments

    Daina Vaivare

    Vadītāja
    Visi kontakti
   • Dokumentu pārvaldības departaments

    Dokumentu pārvaldības departaments

    Līga Peinberga

    Vadītāja
    Visi kontakti
    • Korespondences un apmeklētāju pieņemšanas nodaļa

     Korespondences un apmeklētāju pieņemšanas nodaļa

     Ramona Zīle

     Vadītājas vietniece, Nodaļas vadītāja
     Visi kontakti
    • Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļa

     Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļa

     Linda Milenberga

     Vadītājas vietniece, Nodaļas vadītāja
     Visi kontakti
  • Direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos

   Direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos

   Pēteris Vilks

   Vadītājs, Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos
   Visi kontakti
   • Pārresoru koordinācijas departaments

    Pārresoru koordinācijas departaments

    Pēteris Vilks

    Vadītājs, Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos
    Visi kontakti
    • Valsts attīstības nodaļa

     Valsts attīstības nodaļa

     Vladislavs Vesperis

     Vadītājs
     Visi kontakti
    • Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa

     Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa

     Dzintra Gasūne

     Vadītāja
     Visi kontakti
  • Direktora vietnieks valsts pārvaldes jautājumos

   Direktora vietnieks valsts pārvaldes jautājumos

   Ieva Lībķena

   Vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos
   Visi kontakti
   • Valsts pārvaldes politikas departaments

    Valsts pārvaldes politikas departaments

    Ieva Lībķena

    Vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos
    Visi kontakti
    • Valsts pārvaldes attīstības nodaļa
    • Cilvēkresursu politikas nodaļa

     Cilvēkresursu politikas nodaļa

     Ērika Todjēre

     Vadītāja
     Visi kontakti
  • Komunikācijas departaments

   Komunikācijas departaments

   Ilze Pavlova

   Vadītāja
   Visi kontakti
  • Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departaments

   Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departaments

   Rihards Bambals

   Vadītājs
   Visi kontakti
  • Ārvalstu finanšu instrumentu departaments

   Ārvalstu finanšu instrumentu departaments

   Haralds Beitelis

   Vadītājs
   Visi kontakti
  • Iekšējās drošības nodaļa

   Iekšējās drošības nodaļa

   Renāte Rozenbaha

   Vadītāja
   Visi kontakti
  • Iekšējā audita nodaļa

   Iekšējā audita nodaļa

   Indra Ozola

   Iekšējā audita vadītāja
   Visi kontakti