Attālinātais darbs

Informācija par darbinieku darba režīmu (attālināti, klātienē u.c.) valsts tiešās pārvaldes iestādēs saskaņā ar Valsts kancelejas veiktās iestāžu anketēšanas 19.03.2021 un 11.05.2021. rezultātiem.

Atvērt datu vizualizāciju vietnē Microsoft Power BI.

Bāzes mēnešalga 

Mēnešalgas noteikšana

Kādi ir atlīdzības noteikšanas pamatprincipi? Atlīdzību valsts pārvaldē veido 3 daļas: darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

78% no darba samaksas nosaka amata saturs, atbildība un sarežģītība, bet 22% nodarbinātā sasniegtie rezultāti un profesionālā pieredze. Pamatojoties uz amata saturu, atbildību un sarežģītību visi amati valsts pārvaldē tiek klasificēti saimēs un līmeņos, kas noteikti Amatu katalogā. Katram amata saimes līmenim ir noteikta mēnešalgu grupa.

Līdzvērtīga samaksa par līdzvērtīgu darbu

Virzoties uz konkurētspējīgu mēnešalgu kvalificētiem speciālistiem, paredzēts pakāpeniski izlīdzināt mēnešalgas līdzīgu darbu veicējiem dažādās iestādēs, sašaurinot mēnešalgu skalas diapazonu. 
Skatīt vairāk