2023. gada septembrī Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Lauku forums” organizēs 14 sarunas ar cilvēkiem visā Latvijā par uzticēšanos, izmantojot “Dialoga apļu” metodi.

Sarunās ar iedzīvotājiem ir būtiski veidot izpratni, kā jūtas iedzīvotāji Latvijā, kāpēc valda neuzticēšanās un kā vairot uzticēšanos savā starpā un valsts un sabiedrības attiecībās.

Sarunās gūtās atziņas apkopotā formā tiks prezentētas konferencē Saeimā.

“Dialoga apļos” sarunu par uzticēšanos veido četros aspektos:

 • savstarpējā uzticēšanās (iedzīvotājs – iedzīvotājs);
 • uzticēšanās valsts iestādēm (iedzīvotājs – valsts);
 • uzticēšanās pašvaldības iestādēm (iedzīvotājs - pašvaldība);
 • uzticēšanās politiķiem (iedzīvotājs – vēlētās amatpersonas/politiķi/politiskās partijas). 

Valsts kancelejas un biedrības “Latvijas Lauku forums” organizētie “Dialoga apļi” notiks:

 • 6. septembrī
  • Ziemupē, Dienvidkurzemes novadā, Senlietu krātuvē “Jūras māja” plkst. 18.00
    
 • 7. septembrī
  • Tukumā, Kultūrtelpā “Radi Tukku Magi” Pasta ielā 26 plkst. 14.00
  • Saldū “KOPtelpā” Striķu ielā 2 plkst. 18.30
    
 • 13. septembrī
  • Rīgā, Āgenskalnā, Āgenskalna tirgus Jauniešu mājā, Nometņu ielā 64 plkst. 17.00
  • Koknesē, Aizkraukles novadā, kafejnīcā “Baltais gulbis” Likteņdārzā plkst. 11.00
    
 • 14. septembrī
  • Rīgā, Čiekurkalnā, Čiekurkalna filiālbibliotēkā, Čiekurkalna 1. līnijā 64 plkst. 14.00
  • Kalngalē, Ādažu novadā, brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” Cīruļu ielā 10 plkst. 18.30
    
 • 15. septembrī
  • Skaistkalnē, Bauskas novadā, Magazīnas klētī Dzirnavu ielā 2A plkst. 14.00
    
 • 21. septembrī
  • Alojā, Limbažu novadā, Puikules muižā plkst. 18.00
    
 • 25.septembrī
  • Kolkā, Lībiešu saieta namā, plkst. 16.00
    
 • 26.septembrī
  • Elejā, Elejas izstāžu zālē plkst. 18.00
    
 • 27. septembrī
  • Preiļos, Preiļu pilī Raiņa bulvārī 30 plkst. 18.00
  • Ērberģē, Ērberģes muižā plkst. 13.00
  • Penkulē, Penkules pagasta pārvaldē, Ielejās, plkst. 17.00
    
 • 28. septembrī
  • Daugavpilī, mākslu izglītības kompetences centrā “Saulesskola” Saules ielā 8 plkst. 14.00
  • Bebrenē, Augšdaugavas novadā, Bebrenes dzirnavās plkst. 18.30
    
 • 29.septembrī
  • Cēsīs, Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Raunas ielā 1 plkst. 13.00
    
 • 2.oktobrī
  • Rīgā, Rīgas centrālajā bibliotēkā, Dzejas lasītavā, Brīvības ielā 49/53 plkst. 18.00
    
 • 3.oktobrī
  • Gulbenē, Ābeļu ielā 17, plkst. 17.30
    
 • 4.oktobrī
  • Olainē, Olaines Vēstures un mākslas muzejā, Jelgavas ielā 9, plkst. 18.00

Lai pieteiktos dalībai “Dialoga apļos”, aicinām sazināties ar biedrību “Latvijas Lauku forums” vai reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu dalībai “Dialoga apļos”

Ikviens ir aicināts “Dialoga apļus” septembrī un oktobrī organizēt savā kopienā, izmantojot zemāk pieejamos metodiskos materiālus. Lai uzrunātu savas kopienas cilvēkus, aicinām izmantot arī komunikācijas materiālus, kas ir pielāgoti saziņai dažādām platformām, t.sk. sociālajos tīklos. Interesentiem, lūgums, rakstīt uz info@laukuforums.lv norādot vēlamo datumu un norises vietu, kā arī neskaidros jautājumus.

Ja vēlaties, lai jūsu organizētās “Dialoga apļu” atziņas tiktu prezentētas konferencē Saeimā šī gada oktobrī, tās lūdzam sūtīt uz info@laukuforums.lv un tās tiks iekļautas kopējā atskaitē.


Dialoga apļu mērķis ir:

 • veidot diskusijas un sapratni starp dažādiem cilvēkiem un grupām;
 • vairot sabiedrības uzticēšanos, citu cilvēku viedokļa saprašanu, problēmu izgaismošanu, rēķinoties ar katra cilvēka unikalitāti un noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli, pieredzi un atziņas par uzticēšanos citiem sabiedrības locekļiem un publiskajai varai.

Dialoga mērķis nav pierādīt sava viedokļa pareizību vai panākt vienbalsību, taču labs dialogs ir veids, kā cilvēki var kopīgi nonākt pie jauniem risinājumiem un atziņām, veidojot cieņpilnu sarunu neatkarīgi no individuālu viedokļu dažādības.

“Dialoga apļu” jeb taimauta metode attīstījusies Somijā, lai pilnveidotu prasmes sarunāties un uzklausīt vienam otru, veicināt piederības sajūtu un pārliecību, ka ikviens ir vērtība un var ietekmēt norises valstī un sabiedrībā.

Dialoga apļi