Valsts kanceleja ir viena no Eiropas Savienības (ES) fondu atbildīgajām iestādēm. Atbildīgās iestādes funkcijas Valsts kancelejā pilda Ārvalstu finanšu instrumentu departaments.

2021.-2027. gada ES fondu plānošanas periodā Valsts kancelejas pārziņā esošo jomu attīstībai kopumā ir plānots finansējums 56,23 milj. eiro apmērā (ieskaitot elastības finansējumu). Tas ir paredzēts trīs specifiskā atbalsta mērķu (SAM) sešu pasākumu īstenošanai šādās investīciju jomās: