Deklasificēti, sākot ar 2016.gada 2.janvāri:

 


 • Ministru kabineta 2020. gada 2. decembra rīkojums Nr.719 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"” (pieņemts MK 01.12.2020. sēdē – prot. Nr78  4.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Informatīvais ziņojums par Pārresoru koordinācijas centra sagatavotā Informatīvā ziņojuma "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai" 5.pielikuma "Turpmākās rīcības plānojums" 2., 10. un 11.punktā ietverto ieteikumu finansiālajiem un tiesiskajiem riskiem  (MK 15.12.2015. sēde; prot. Nr.67 88.§)

       


 • Par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada  (MK 11.04.2017. sēde; prot. Nr.19 37.§)

   


 • Ministru kabineta 2017. gada 23. novembra rīkojums Nr.697 “Par apropriācijas pārdali” (pieņemts MK 21.11.2017. sēdē – prot. Nr.58  27.§, vispārpieejams)

 

 • Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2017.gada 4.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/4087 (MK 21.11.2017. sēde; prot. Nr.58 35.§)


   

 • Informatīvs ziņojums “Par mācību video materiālu izgatavošanu un apraidi” (MK 05.01.2021. sēde; prot. Nr.1 5.§)

   

 • Informatīvais ziņojums “Par 2017.gada 26.janvāra Euro grupas un 2017.gada 27.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 24.01.2017. sēde; prot. Nr.4 45.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2017.gada 20.februāra Euro grupas un 2017.gada 21.februāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 20.02.2017. sēde; prot. Nr.8 1.§)

 • Par 2017.gada 20.marta Euro grupas un 2017.gada 21.marta Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 20.03.2017. sēde; prot. Nr.13 1.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2017.gada 7.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2017.gada 7.-8.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”  (MK 04.04.2017. sēde; prot. Nr.18 19.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2017.gada 22.maija Euro grupas un 2017.gada 23.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 22.05.2017. sēde; prot. Nr. 26  1.§

 • Informatīvais ziņojums “Par 2017.gada 15.jūnija Euro grupas un 2017.gada 16.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 13.06.2017.sēde; prot. Nr. 30  66.§)

 • ​Informatīvais ziņojums “Par 2017.gada 10.jūlija Euro grupas un 2017.gada 11.jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” ( MK 10.07.2017. sēde; prot. Nr. 34  1.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2017.gada 15.septembra Euro grupas un neformālajā 2017.gada 15.-16.septembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem” (MK 12.09.2017. sēde; prot. Nr. 45  58.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2017.gada 9.oktobra Euro grupas un 2017.gada 10.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” ( MK 10.10.2017. sēde; prot. Nr. 50  35.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2017.gada 6.novembra Euro grupas un 2017.gada 7.novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 06.11.2017.sēde; prot. Nr. 54  2.§)

 • Informatīvais ziņojums  “Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem”“ (MK 05.12.2017.sēde; prot. Nr. 60  41.§)

 • Informatīvā ziņojuma "Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "EXPO 2020 Dubai" aktuālo situāciju" 2.pielikums (izskatīts MK 06.10.2020. sēdē, prot. Nr. 59  43.§; deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2020. gada 20. oktobra vēstuli Nr. 3.3-4/2020/6368N)

 • Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojums Nr. 442 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai" (prot. Nr. 47  99.§)

 • INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS Jaunas Eiropas Savienības aģentūras – Eiropas Darba iestādes – izveidošana un Latvijas kandidatūras izvirzīšana aģentūras mītnes vietai (izskatīts MK 08.05.2018. sēdē; prot. Nr. 23  26.§)

 • Informācija par turpmākajiem iespējamajiem epidemioloģiskās, sabiedrības drošības un veselības aizsardzības attīstības scenārijiem saistībā ar koronavīrusu COVID-19 Latvijā (izskatīts MK 02.04.2020 sēdē; prot. Nr. 21  11.§)

 • Ziņojums par tiesisko ietveru pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, lai nodrošinātu nepieciešamo ilgtermiņa ierobežojumu saglabāšanu un elastīgu kārtību epidemioloģiskai drošībai un veselības nozares noturībai (MK 14.05.2020. sēde; prot. Nr. 33  15.§)

 • Informatīvais ziņojums par airBaltic 2019. gada darbības rezultātiem un Covid-19 pandēmijas ietekmi uz airBaltic darbību (izskatīts 24.03.2020. MK sēdē, prot. Nr.17  29.§)

 


 • Informatīvais ziņojums “Par tālāku konsulārās palīdzības sniegšanu personu repatriācijas organizēšanā” (MK 07.04.2020. sēde, prot. Nr. 22  37.§)

 • Informatīvais ziņojums "Par komunikācijas pasākumiem Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas uzlabošanai un turpmāko rīcību" (MK 04.02.2020. sēde, prot. Nr. 5  37.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par esošajiem individuālo aizsardzības līdzekļu kvalitātes testēšanas izaicinājumiem centralizētajās individuālo aizsardzības līdzekļu iegādēs” (MK 12.05.2020. sēde; prot. Nr. 32  39.§)

 • Ministru kabineta 2019. gada 14. maija rīkojums Nr. 226 "Par atļauju Finanšu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības" (prot. Nr. 24  6.§)

 • Informatīvais ziņojums par pamatprincipiem un kritērijiem, kuriem iestājoties, varētu lemt par Covod-19 izplatības ierobežošanai ieviesto pasākumu mazināšanu vai atcelšanu

 • Ministru kabineta 2017. gada 31. jūlija rīkojums Nr. 391 "Parfinansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai" (MK 25.07.2017. sēde; prot. Nr. 37  52.§)

 • Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar būvniecības projektu “Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija"" (MK 25.07.2017. sēde; prot. Nr. 37  52.§)

 • Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojums Nr. 524  "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 265 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr. 48  48.§)

 • Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojums Nr. 519  "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr. 48  43.§)


 • Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojums Nr. 265  "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" (MK 12.06.2018. sēde, prot. Nr. 28  40.§)

 • Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojums Nr. 264 "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. jūlija rīkojumā Nr. 391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai"" (MK 12.06.2018. sēde, prot. Nr. 28  39.§)

 • Ministru kabineta 2019. gada 29. aprīļa rīkojums Nr. 198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību" (prot. Nr. 21  29.§)

 • Ministru kabineta 2019. gada 24. septembra rīkojums Nr. 447  "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" (MK 17.09.2019. sēde, prot. Nr. 42  41.§) 

 • Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojums Nr. 523 "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. jūlija rīkojumā Nr. 391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde, prot. Nr.48  47.§)

 • Ministru kabineta 2017. gada 21. septembra rīkojums Nr. 528 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojumā Nr. 391 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" (MK 21.09.2017. sēde, prot. Nr.45  65.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu sanāksmi 12. aprīlī”  (MK 10.04.2018. sēde, prot. Nr.19  39.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu Padomes sanāksmi 30. novembrī” (MK 27.11.2018. sēde, prot. Nr.56  52.§)


 • Ministru kabineta 2018. gada 19. aprīļa rīkojums Nr. 171 "Par atļauju akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" iegūt līdzdalību akciju sabiedrībā "Nord Pool Holding" un izbeigt līdzdalību akciju sabiedrībā "Nord Pool"" (MK 17.04.2018. sēde; prot. Nr. 20  51.§) 

 

 

 

 

 


 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 12.-14.oktobra Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”  (MK 09.10.2018. sēde, prot. Nr.46  43.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Republikas iekļaušanu Ukrainas Republikas transfertcenu kontrolējamo valstu sarakstā”  (MK 30.01.2018. sēde, prot. Nr.6  37.

 • Pozīcija Nr.1 Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem  (MK 21.11.2018. sēde, prot. Nr.53  56.§)

 • Pozīcija Nr.2 Par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta projektu un 2019.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1 (MK 05.11.2018. sēde, prot. Nr.51  43.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 5.novembra Euro grupas un 2018.gada 6.novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 05.11.2018. sēde, prot. Nr.51  42.§)

 • Pozīcija Nr.1 Par Padomes secinājumu projektu par ES statistiku (MK 05.11.2018. sēde, prot. Nr.51  42.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 1.oktobra Euro grupas un 2018.gada 2.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 02.10.2018. sēde, prot. Nr.45  34.§)

  • Pozīcija Nr.3  Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112 / EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu  (MK 02.10.2018. sēde, prot. Nr.45  34.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 7.septembra Euro grupas un neformālajā 2018.gada 7. -8.septembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem” (MK 04.09.2018. sēde, prot. Nr.41  38.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 12.jūlija Euro grupas un 2018.gada 13.jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 10.07.2018. sēde, prot. Nr.32  46.§)

 • Pozīcija Nr.1 Par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta projektu  (MK 26.06.2018. sēde, prot. Nr.30  52.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 21.jūnija Euro grupas un 2018.gada 22.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 19.06.2018. sēde, prot. Nr.29  34.§)

 Pozīcija Nr. 1 Par Eiropas Komisijas priekšlikumu ES Padomes rekomendācijai par 2018.gada Latvijas nacionālo reformu programmu un Padomes viedoklim par 2018.gada Latvijas Stabilitātes programmu (MK 19.06.2018. sēde, prot. Nr.29  34.§)

Pozīcija Nr.2 Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm (MK 19.06.2018. sēde, prot. Nr.29  34.§)

Pozīcija Nr. 3 Par Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusijas Euro grupā un Euro samitā  (MK 19.06.2018. sēde, prot. Nr.29  34.§)


 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 24.maija Euro grupas un 2018.gada 25.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 22.05.2018. sēde, prot. Nr.25  32.§)
  • Pozīcija Nr. 2 Par priekšlikumiem: – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgām saistībām, darījumu partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu (MK 22.05.2018. sēde, prot. Nr.25  32.§)
  • Pozīcija Nr.1 Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (MK 22.05.2018. sēde, prot. Nr.25  32.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 27.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2018.gada 27.-28.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem” (MK 24.04.2018. sēde, prot. Nr.21  60.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 12.marta Euro grupas un 2018.gada 13.marta Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 13.03.2018. sēde, prot. Nr.15 35.§)
  • Pozīcija Nr. 1 Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES  (MK 13.03.2018. sēde, prot. Nr.15 35.§)
  • Pozīcija Nr. 2 Par Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusija Euro grupā un Euro Samitā  (MK 13.03.2018. sēde, prot. Nr.15 35.§)


 •  Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 19.februāra Euro grupas un 2018.gada 20.februāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem” (MK 19.02.2018. sēde, prot. Nr.10  1.§)
  • Pozīcija Nr.1 Par Padomes rekomendācijas projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2016.saimnieciskā gada budžeta izpildi (MK 19.02.2018. sēde, prot. Nr.10  1.§)
  • Pozīcija Nr.1  Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta vadlīnijām (MK 19.02.2018. sēde, prot. Nr.10  1.§)

 • Informatīvais ziņojums “Par 2018.gada 22.janvāra Euro grupas un 2018.gada 23.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem”   (MK 22.01.2018. sēde , prot. Nr.4  1.§)
  • Pozīcija Nr. 1  2018.gada Eiropas semestris: Padomes secinājumi par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu un ES Padomes rekomendācijas Euro zonas ekonomikas politikai. (MK 22.01.2018. sēde , prot. Nr.4  1.§)

 • Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojums Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" (prot. Nr. 28  38.§)


 •  Ministru kabineta 2017. gada 21. septembra rīkojums Nr. 527 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" (prot. Nr. 45  63. §)

 • Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojums Nr. 263 "Par apropriācijas pārdali" (prot. Nr. 28  42.§)

 • Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojums Nr. 262 "Par finansējumu robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta I posma būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai" (prot. Nr. 28  37.§)

 • Ministru kabineta 2019. gada 6. novembra rīkojums Nr. 555 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 262 "Par finansējumu robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta I posma būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai""" (prot. Nr. 52  27.§)

 • Ministru kabineta 2019. gada 23. decembra rīkojums Nr. 653 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam" (prot. Nr. 59  77. §)
 • Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas nostāju un tālāko rīcību saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-284/16 Achmea" (pieņemts zināšanai MK 17.07.2018. sēdē, prot. Nr.33  59.§)

 • Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra rīkojums Nr. 616 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē" (pieņemts MK 03.12.2019. sēdē, prot. Nr. 56  47. §)

 • Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kirjaņenko pret Latviju"" (izskatīts MK 16.10.2018 sēdē, prot. Nr. 48  41.§)

 • Ministru kabineta 2017. gada 3. augusta rīkojums Nr. 392-s "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Drošības policijas administratīvās ēkas Brīvības gatvē 207, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai" (prot. Nr. 37  58. §)

 • Ministru kabineta 2018. gada 8. novembra rīkojums Nr. 597-s "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. augusta rīkojumā Nr. 392-s "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Drošības policijas administratīvās ēkas Brīvības gatvē 207, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai"" (prot. Nr. 50  53. §)

 •  Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija rīkojums Nr. 275-s "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu nekustamajam īpašumam Brīvības gatvē 207, Rīgā" (prot. Nr. 27  38. §)

 • Informatīvais ziņojums "Par zvērinātu advokātu biroja "KPMG" sagatavoto juridisko izvērtējumu par valsts atbalsta shēmas elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem un koģenerācijā atcelšanu un izmaksātā atbalsta atgūšanu" (pieņemts zināšanai MK 16.07.2019. sēdē  - prot. Nr. 33  97. §)

 • Informatīvais ziņojums “Par valsts pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi saņēmēja dzīvesvietā”  (pieņemts zināšanai MK 20.08.2019. sēdē  - prot. Nr. 35  27. §) 

 • Ministru kabineta 2016. gada 31. oktobra rīkojums Nr. 631 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" kapitālieguldījumiem, nodrošinot valstiski nozīmīgu drošības pasākumu īstenošanu" (pieņemts MK 27.09.2016. sēdē; prot. Nr. 48  94.§)

 • Protokols par Ziemeļmaķedonijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam (izskatīts MK 29.01.2019. sēdē; prot. Nr.4   15.§)

 •  Ministru kabineta 2018.gada 5.decembra rīkojums Nr.655 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē" (pieņemts MK 04.12.2018.sēdē - prot. Nr. 58  49. §)

 •  Ministru kabineta 2017. gada 21. septembra rīkojums Nr. 526 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 334 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā"” (pieņemts MK 12.09.2017.sēdē, prot. Nr.45 62.§, MK rīkojums vispārpieejams)

 • Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojums Nr.594 ” Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jaunu elektrovilcienu iegādei un depo izbūvei” (pieņemts MK 05.11.2018. sēdē - prot. Nr. 51 46. §, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2018.gada 11.oktobra rīkojums Nr.511 ”Par apropriācijas pārdali” (pieņemts MK 18.09.2018. sēdē - prot. Nr. 43 43. §, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Informatīvais  ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas trešo viedokli par Latviju"  (pieņemts zināšanai MK 18.09.2018. sēdē  - prot. Nr. 43  46. §) 

 • Informatīvais ziņojums par atbalstu īres mājokļu būvniecībai reģionos  (pieņemts zināšanai MK 02.10.2018. sēdē  - prot. Nr. 45  44. §)

 • Saprašanās Memorands starp Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Telia Company AB par SIA "Lattelecom" un SIA "Latvijas Mobilais telefons" stratēģiskās koordinācijas pilnveidošanu (vispārpieejams pēc parakstīšanas 12.07.2018. saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra vēstulē Nr.1.2-5/40 minēto informāciju)

 • Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija rīkojums Nr.320 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 10.07.2018. sēdē – prot. Nr.32  43.§, vispārpieejams no 12.07.2018.)

 • Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija rīkojums Nr.281 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 19.06.2018. sēdē – prot. Nr.29  38.§, vispārpieejams no 22.06.2018.)

 • Ministru kabineta 2017. gada 23. novembra rīkojums Nr.698 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 1. augusta rīkojumā Nr. 361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai"” (pieņemts MK 21.11.2017. sēdē – prot. Nr.58  37.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā saskaņā ar MK protokollēmuma (prot. Nr.58  37.§) 7.punktu) 

 • Informatīvais ziņojums "Saskaņā ar Imigrācijas likuma nosacījumiem ārzemnieku veikto maksājumu administrēšanas izmaksas un to efektivitātes izvērtējums" (pieņemts zināšanai MK 20.03.2018. sēdē  - prot. Nr. 16  29. §, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2018.gada 29.marta rīkojums Nr.137 “Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu" (pieņemts MK 27.03.2018. sēdē  - prot. Nr. 17  47. §, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2018.gada 14.februāra rīkojums Nr.58 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 13.02.2018. sēdē, prot. Nr. 9  40. §)

 • Ministru kabineta 2017. gada 22. septembra rīkojums Nr. 529 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 1. augusta rīkojumā Nr. 361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai"” (pieņemts MK 12.09.2017. sēdē, prot. Nr. 45  64. §)

 •  Ministru kabineta 2015. gada 30. septembra rīkojums Nr.598 “Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē” (pieņemts MK 22.09.2015. sēdē, prot. Nr.50  55.§).

 • Ministru kabineta 2016. gada 15. jūnija  rīkojums Nr. 350  "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē" (pieņemts MK 14.06.2016. sēdē, prot. Nr.29  67.§). 

 •  Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta  rīkojums Nr. 435 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē" (pieņemts MK 17.08.2015. sēdē, prot. Nr.39  2.§).

 •  ​Informatīvais ziņojums "Par iespēju ieviest pasākumus nebanku aizdevēju patērētāju kreditētāju izsniegto aizdevumu pieauguma ierobežošanai" (nosūtīts visiem MK locekļiem un MK sēdes dalībniekiem, kas piedalās ar padomdevēja tiesībām, zināšanai (bez izskatīšanas MK sēdē))

 •  Ministru kabineta 2015. gada 17. jūnija rīkojums Nr. 324 "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda un par Eiropas Stabilizācijas mehānisma rezerves fonda izveides un peļņas novirzīšanu tajā apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē" (pieņemts MK 16.06.2015. sēdē, prot. Nr.29  86.§).

 • ​Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017 .- 2019.gadam (apstiprināts MK 03.05.2017. sēdē (prot. Nr.22  44.§) ar MK 24.05.2017. rīkojumu Nr.246)

 • Ministru kabineta 2017. gada 31. jūlija rīkojums Nr. 391 “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” (deklasificēts 4., 5., 6.  punkts, pieņemts MK 25.07.2017. sēdē -  prot. Nr. 37  52.§)

   

 • ​Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi izmaiņām invaliditātes noteikšanas sistēmā" (pieņemts zināšanai  Ministru kabineta 11.10.2016.  sēdē, prot. Nr.52  63.§).

   

 • Ministru kabineta 2017. gada 14. jūnija rīkojums Nr. 317 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 13.06.2017. sēdē  - prot. prot. Nr. 30  62. §, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā).

 •  Ministru kabineta 2017. gada 31. jūlija rīkojums Nr. 390 “Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu “ (apstiprināts  MK 25.07.2017. sēdē – prot.  Nr. 37  56.§, deklasificēts  saskaņā ar MK  25.07.2017. sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 37  56.§)  2. punktā noteikto).

 • Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumi Nr. 419 “Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu“ (apstiprināti MK 25.07.2017. sēdē – prot.  Nr. 37  56.§, deklasificēts  saskaņā ar MK  25.07.2017. sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 37  56.§)  2. punktā noteikto).

 


 • Ministru kabineta 2017. gada 5. jūlija rīkojums Nr. 348 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē" (pieņemts MK 04.07.2017. sēdē, prot. Nr. 33  49. §, vispārpieejams pēc Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes lēmuma pieņemšanas saskaņā ar FM 28.06.2017. vēstules Nr. 3-VK/5019-ip  8. punktā minēto).

 • Pozīcija Nr. 1. Par Gazprom Saistību priekšlikumiem attiecībā uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgiem (apstiprināta MK 03.05,2017. sēdē (prot. Nr.22  41.§), vispārpieejama pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2017. gada 24. februāra rīkojums Nr. 93 "Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu" (pieņemts MK 14.02.2017. sēdē, prot. Nr. 7  52. §)

 • Informatīvais ziņojums “Par atklātā konkursā par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei saņemtiem piedāvājumiem” (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 07.05.2013. sēdē,  prot. Nr. 27  23. §). Deklasificēts saskaņā ar EM 25.04.2017. vēstuli Nr. 442-1-3013 
 • Ministru kabineta 2017. gada 8. marta  rīkojums Nr. 112 “Par darba grupu”  (pieņemts MK 07.03.2017. sēdē  - prot. Nr. 11  39.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā).

 • Ministru kabineta atbildes vēstule tiesībsargam par grozījumu veikšanu noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2.pielikuma 2.punktā un 2.4.punktā, nodrošinot, lai apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radītā vides trokšņa robežlielumi un to novērtēšana atbilstu likuma “Par piesārņojumu” 2.panta 7.punkta prasībām (atbalstīts MK 21.02.2017. sēdē (prot. Nr. 9  40.§), vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2017. gada 20. februāra rīkojums Nr. 82 “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (pieņemts MK 20.02.2017. sēdē  - prot. Nr. 8  2.§, vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra rīkojums Nr.30 "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē un Direktoru padomē” (vispārpieejams pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā)

 • Likumprojekts “Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu”. (atbalstīts 26.05.2015. MK sēdē – prot. Nr.26  45.§, vispārpieejams pēc nolīguma parakstīšanas)

 • Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojums Nr.481 "Par valsts līdzdalības iegūšanu akciju sabiedrībā "Conexus Baltic Grid""

 • Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību aizsardzības jomā LV un ENG valodās (.pdf) (atbalstīts MK 10.01.2017. sēdē - prot. Nr.2  31.§, vispārpieejams pēc nolīguma parakstīšanas)
 • ​Informatīvais ziņojums “Par iespēju ieviest aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu” (izskatīts 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdē, prot. Nr.58, §43)