Lai attālināti apmeklētu MK sēdi:

  1. Jāpiesaka dalība sēdē, obligāti izmantojot Vienotā tiesību projekta  izstrādes un saskaņošanas portāla slēgto kontu, ja personas pārstāvētajai institūcijai tāds ir piešķirts.
  2. Ja personas pārstāvētajai institūcijai šāda konta nav, tad rakstot uz e-pastu pasts@mk.gov.lv un norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pārstāvēto institūciju un ieņemamo amatu, jautājumu, kura izskatīšanā vēlas piedalīties.