Statuss:
Īstenošanā
Inovācija sākas ar iniciatīvu

Projektā paredzēts uzlabot inovāciju vides tiesisko regulējumu, nostiprināt Inovācijas laboratorijas lomu un piedāvātos pakalpojumus, kā arī pilnveidot valsts pārvaldes darbinieku prasmes un kompetences inovāciju jautājumos, kā rezultātā tiks attīstīta moderna, efektīva un inovatīva valsts pārvalde.

Projekta mērķi:

 • Pilnveidot inovāciju vides tiesisko regulējumu, lai atvieglotu inovatīvu metožu pielietošanu, inovāciju iepirkuma procesus un nostiprinātu Inovācijas laboratorijas lomu inovāciju vidē.
 • Stiprināt Inovācijas laboratoriju - izveidot atbilstošu infrastruktūru, nodrošināt patstāvīgu personālu un attīstīt piedāvātos pakalpojumus.
 • Attīstīt valsts pārvaldes darbinieku prasmes un kompetences inovāciju jautājumos, nodrošinot dažāda satura apmācības.
 • Nodrošināt komunikācijas aktivitātes par Inovācijas laboratorijas dizaina sprintu rezultātiem un to pilotēšanas procesiem, lai veicinātu labās prakses pārņemšanu.

Informācija par projektu 

 • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums - 6.3.1.3.i Publiskas pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība
 • Projekta numurs - 6.3.1.3.i.0/1/22/I/VK/001
 • Projekta īstenotājs – Valsts kanceleja
 • ES finansējuma ietvars - Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms
 • Projekta ilgums - 2023. gada februāris - 2025. gada decembris
 • Projekta budžets ir 900 000 eiro no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.
 • Mājaslapa  - inovacija.mk.gov.lv

 


ES un NAP logo
Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta un sociālo partneru koprades darbnīcu cikls Inovācijas laboratorijā
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji koprades dizaina darbnīcā Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijā
Inovāciju sprints
Inovāciju sprints
Uzraksts "Inovācijas"
Uzraksts "Inovācijas laboratorija"
Uzraksts "Inovācijas laboratorija"