Valsts pārvaldes attīstības jomā Valsts kanceleja piedalās šādās starptautiskās organizācijās un iniciatīvās:

  1. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

  1. Eiropas Publiskās administrācijas tīkls (EPAT),
    EUPAN – the European Public Administration Network https://www.eupan.eu/

  2. Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership) https://www.opengovpartnership.org/

    •  Latvija pievienojās Atvērtās pārvaldības partnerībai 2011. gadā.
  3. Eiropas Integritātes un trauksmes celšanas iestāžu tīkls (EITCIT)
    Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA) https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/samenwerking/internationaal/europees-netwerk  

Inese Kušķe

Konsultante labas pārvaldības jautājumos
inese.kuske [at] mk.gov.lv