Latvijas valsts ģerboni izmanto atbilstoši likuma "Par Latvijas valsts ģerboni" prasībām. Ģerboņa attēlošanā ievēro arī 2013.gada 11.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.311 "Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem".

Ministru kabinets un tam padotās institūcijas lieto lielo valsts ģerboni un papildināto mazo valsts ģerboni.

Lielais valsts ģerbonis

Latvijas valsts ģerbonis

 

 

 

 

 

 

Papildinātais mazais valsts ģerbonis

Latvijas valsts ģerbonis

Vadlīnijas, kā korekti lietot Latvijas valsts ģerboni.

Lai iepazītu Latvijas valsts ģerboņa veidošanās vēsturi un uzzinātu, ko simbolizē katrs no tā elementiem, aicinām noskatīties publisko lekciju, ko 2014.gada 10.oktobrī Valsts pārvaldes Atvērto durvju dienā vadīja profesors un Valsts Heraldiskas komisijas loceklis Armands Vijups.