Komitejas vadītājs ir Arvils Ašeradens, finanšu ministrs.

Komitejas uzdevums ir veicināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus un Taisnīgas pārkārtošanās fonda programmu, Atveseļošanas un noturības mehānisma un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna investīciju efektīvu īstenošanu, nodrošinot tautsaimniecības izaugsmi Latvijā.

Rīkojums par komitejas izveidi.