• IZGLĪTĪBA
  • 1999.–2001. – Rīgas Juridiskā augstskola, Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības
  • 1993.–1997. – Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija
  • 1996.–1997. – Eirofakultāte, Salīdzinošās konstitucionālās tiesības
 • DARBA PIEREDZE
  • 2023.15.09.–līdz šim brīdim – Latvijas Republikas Ministru prezidente
  • 2022.14.12.– 2023.14.09. – Latvijas Republikas labklājības ministre
  • 2022.01.11.–2022.13.12. – 14. Saeimas deputāte
  • 2019.–2022. – Valsts kanceleja, Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre
  • 2013.–2019. – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, parlamentārā sekretāre
  • 2011.–2012. – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, iekšlietu ministra ārštata juridiskā padomniece
  • 2003.–2012. – individuāli praktizējoša zvērināta advokāte
  • 1998.11.–2003.12. – ZVAB Lata, zvērināta advokāta palīdze
  • 1997.–1999. – Akciju sabiedrība Koblenz grupa, juriskonsulte
  • 1995.–1997. – Zvērināta advokāta G. Antoma birojs, juriskonsulte
 • VALODU ZINĀŠANAS
  • Latviešu – dzimtā , angļu valoda – brīvi, krievu valoda –brīvi