Evika Siliņa

Evika Siliņa

Labklājības ministre
lm [at] lm.gov.lv
 • IZGLĪTĪBA
  • 1999.08.–1997.01. – Rīgas Juridiskā augstskola, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās/LL.M
  • 1993.–1997. – Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija
  • 1996.01.–1997.01. – Eirofakultāte, Salīdzinošās konstitucionālās tiesības
 • DARBA PIEREDZE
  • 2022.14.12.–līdz šim brīdim – Latvijas Republikas labklājības ministre
  • 2022.01.11.–2022.13.12. – 14. Saeimas deputāte
  • 2019.01.–2022.13.12. – Valsts kanceleja, Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre
   • Koordinācijas darbs starp Ministru Kabinetu un Saeimu
   • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas un finansēšanas novēršanas politikas koordinācija
   • Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta jautājumi
  • 2013.01.–2019.01. – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, parlamentārā sekretāre
   • Ministrijas pārstāvība Saeimā un  Saeimas komisijās
   • Politisko dokumentu izstrādes vadīšana un koordinācija
   • Bērnu drošības jautājumi
   • Pārstāvība starptautiskajās organizācijās (ANO, INTERPOL, CEPOL utt.)
  • 2011.11.–2012.04. – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, iekšlietu ministra ārštata juridiskā padomniece
   • Juridisku priekšlikumu sniegšana iekšlietu ministram par valsts politikas izstrādi un tās īstenošanu Iekšlietu ministrijas politikas nozarē
  • 2003.12.–2012.04. – individuāli praktizējoša zvērināta advokāte
   • Publisko elektronisko sakaru koncernu (telekomunikācijas, internets) juridiskā apkalpošana
  • 1998.11.–2003.12. – ZVAB Lata, zvērināta advokāta palīdze
   • Darījumi ar nekustamo īpašumu, valsts īpašumu privatizācijas procesa konsultācijas un dokumentu sagatavošana
  • 1995.01.–1997.06. – Zvērināta advokāta G. Antoma birojs, juriskonsulte
  • 1997.06.–1999.08. – Akciju sabiedrība Koblenz grupa, juriskonsulte
 • ORGANIZATORA PRASMES
  • Labas organizatoriskās prasmes, kas iegūtas koordinējot darbu starp Saeimu un Valdību
 • SAZIŅAS UN SASKARSMES PRASMES
  • Teicamas komunikācijas prasmes, kas iegūtas ilgstošā darba pieredzē strādājot ar klientiem privātajā sektorā, gan ar kolēģiem valsts pārvaldē
 • AR DARBA PIENĀKUMIEM SAISTĪTĀS PRASMES
  • Normatīvo aktu izstrādes un virzības prasmes
  • Labi pārzina gan likumdošanas tehnisko procesu Saeimā, gan normatīvo aktu virzību Ministru Kabinetā
 • TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJA TIESĪBAS
  • Automašīnas: B
 • PAPILDU INFORMĀCIJA:
  • Daudzu gadu garumā iesaistījusies dažādu biedrību un nodibinājumu, kā arī izglītības iestāžu darbībā, aktīvi līdzdarbojoties to mērķu sasniegšanā, tai skaitā bijusi Izglītības inovāciju biedrības un biedrības "Ģimenes Šūpulis" biedre un atbalstītāja, fonda "Alfa Latvija", Jūrmalas Alternatīvas skolas un Rīgas Juridiskās augstskolas padomes locekle, organizējusi un realizējusi arī akciju „IEPRIECINI SIRDI” sadarbībā ar misiju „Pakāpieni” un BGAB „Bakners”.
 • VALODU ZINĀŠANAS:
  • Latviešu – dzimtā , angļu valoda – klausīšanās C2, lasīšana C2,  rakstīšana C1, monologs C1, dialogs C1, krievu valoda – klausīšanās C1, lasīšana C1,  rakstīšana B1, monologs C1, dialogs C1