• Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 29.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 28.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Enerģētikas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.01.2021. Termiņš 28.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 “Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.01.2021. Termiņš 27.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Operatīvās darbības likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 13.01.2021. Termiņš 27.01.2021.
   
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām par Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.01.2021. Termiņš 26.01.2021
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 11.01.2021. Termiņš 25.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 29.12.2020. Termiņš 15.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta " Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.01.2021. Termiņš 18.01.2021.

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 07.01.2021. Termiņš 21.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 „Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 06.01.2021. Termiņš 20.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma kārtību un maksu" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par zvērinātu advokātu profesionālās darbības grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Sodu reģistra likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 01.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Par pirātisma novēršanu un apkarošanu digitālā vidē" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām ikumprojekta "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 01.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta "Informatīvais ziņojums par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 18.12.2020. Termiņš 07.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 17.12.2020. Termiņš 21.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”" izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 29.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma projekta “Par Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019. gadam izpildi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 16.12.2020. Termiņš 05.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.12.2020. Termiņš 08.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 15.12.2020. Termiņš 29.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumos Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 15.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā iesniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācija” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 30.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām vadlīniju projekta “Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 14.12.2020. Termiņš 06.01.2021

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 473 “Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 16.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 24.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 10.12.2020. Termiņš 28.12.2020

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta “Sporta politikas pamatnostādnes 2021. -2027. gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 09.12.2020. Termiņš 07.01.2021
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" un “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2019/713 (2019. gada 17. aprīlis) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 08.12.2020. Termiņš 23.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 12.10.2020. Termiņš 23.10.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāna izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 18.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 17.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 14.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Komerclikumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 18.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada  pašvaldības īpašumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 17.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 241 “Slimību profilakses un kontroles centra nolikums”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 04.12.2020. Termiņš 25.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta “Sociālās aizsardzības un darba tirgus attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 03.12.2020. Termiņš 30.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem"” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 02.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa " Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 16.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa " Izveidot darba tirgus apsteidzošo  pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 02.12.2020. Termiņš 16.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 01.12.2020. Termiņš 07.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 30.11.2020. Termiņš 14.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 „Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 03.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 11.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 27.11.2020. Termiņš 13.12.2020
 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”” izstrādes procesā (Uzziņa). Publicēts 26.11.2020. Termiņš 10.12.2020