Ministru kabineta ēka

Lai stiprinātu tiesību sistēmu un mazinātu administratīvo slogu tiesību aktu izstrādē, otrdien, 15.augustā, valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta kārtības rullī. Tādējādi veiktas izmaiņas Ministru kabineta iesniedzamo dokumentu saskaņošanas procesā, kā arī pilnveidota TAP portāla darbība, tostarp automatizējot procesus efektīvākai uzdevumu izpildei.

Jaunie grozījumi optimizē Ministru kabineta iesniedzamo dokumentu saskaņošanas procesu. Pašreizējais MK kārtības ruļļa regulējums paredz ievērojamu projektu klāstu, par kuriem nepieciešams saskaņojums no Tieslietu un Finanšu ministrijas. Tādējādi palielinās administratīvais slogs, rodas nesamērīgi ilgs saskaņošanas process, kavējas dokumentu virzība uz valdību, veidojas birokrātija.

Lai regulējums neradītu lieku noslodzi iepriekš minētajām ministrijām, kā arī veicinātu tiesību sistēmas stiprināšanu un efektīvas valsts pārvaldes veidošanu, līdz ar grozījumiem Tieslietu un Finanšu ministrijas saskaņojums vairs nav nepieciešams par tādiem projektiem, kas neskar ministriju kompetences jomas.

Izmantojot TAP portālu, tiks nodrošināts, ka valdībā apstiprinātie plānošanas dokumenti un informatīvie ziņojumi par to īstenošanu būs pieejami vienuviet ar tiesību aktiem, un tos automātiski nosūtīs uz vietni likumi.lv. Šī izmaiņa paredz atteikšanos no informācijas sistēmas datubāzes POLSIS, jo līdz ar TAP portāla ieviešanu un datu apmaiņu ar vietni likumi.lv, nav nepieciešams uzturēt atsevišķu sistēmu politikas plānošanas dokumentu uzkrāšanai un atspoguļošanai. Tādējādi optimizējot procesus netiks tērēti līdzekļi atsevišķas informācijas sistēmas uzturēšanai.

Ar MK kārtības ruļļa grozījumiem pagarināts steidzamības kārtā virzāmo tiesību aktu projektu atzinumu sniegšanas termiņš līdz trīs darba dienām, tādejādi veicinot to, ka uz MK sēdi tiek virzīti projekti, kuri ir kvalitatīvi izvērtēti un saskaņoti. Iepriekšējās kārtības rezultātā veidojās gadījumi, kad projektu ministrijā iekšēji skaņojot un nosūtot atzinuma sniegšanai, tā izpildes termiņš bija atlicis tikai viena darba diena. Tagad TAP portālā tiks iestrādātā funkcionalitāte, ka termiņš (trīs darba dienas) automātiski iestāsies brīdī, kad projektu saskaņos valsts sekretārs vai viņa nozīmētā persona.

Papildus šiem grozījumiem, tajos iestrādāti arī noteikumi par procesu automatizāciju efektīvākai uzdevumu izpildei, kā arī precizēta kārtība, kādā tiek sasaukta starpinstitūciju sanāksme. Proti, atzinuma sniedzēji paziņojumu par sanāksmes sasaukšanu un precizēto projektu ar izziņu saņems automātiski vienuviet - TAP portālā.

Esošais MK kārtības rullis, līdz ar vienotā tiesību akta projekta ieviešanu jeb TAP portālu, stājās spēkā 2021.gadā. Tas precizē tiesisko regulējumu saistībā ar TAP portāla darbības uzsākšanu un nosaka Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības jautājumus.

Datums 15. augusts, 2023
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā, preses konference pēc…

Eva Bērze

Konsultante
eva.berze [at] mk.gov.lv