Ministru kabineta darbību reglamentē vairāki likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi saistoši dokumenti. 

Evikas Siliņas vadītās valdības deklarācija

42. Ministru kabinets par prioritātēm ir izvirzījis labklājību, drošību un valsts aizsardzību, Latvijas iedzīvotāju piederības sajūtas veicināšanu.

Sadarbības līgums 

42. Ministru kabinetu veidojošās politiskās partijas paraksta sadarbības līgumu. 

Valdības rīcības plāns

Likumi un citi dokumenti