Valsts pārvaldes reformu mērķis - efektivitātes uzlabošana, elastīgums, pieejamība, optimāla organizācija un racionāla resursu tērēšana.

Valsts kanceleja, turpinot valsts pārvaldē sāktās pārmaiņas un iesaistot vairāk nekā 100 ekspertus, ir izstrādājusi Valsts pārvaldes modernizācijas plānu 2023.-2027. gadam (Modernizācijas plānu).

Modernizācijas plāns risinās sabiedrības pieprasījumu pēc koordinētas un saskaņotas valsts pārvaldes, kura spēj pielāgoties mainīgiem sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem. Izmantojot iepriekšējās reformās panākto inerci īstenot pārmaiņas, turpmākajos četros gados valsts pārvalde īpaši pievērsīsies iekšējo procesu attīstībai un optimizācijai, kā rezultātā uzlabosies pakalpojumu kvalitāte un būs precīzāka virzība uz valsts attīstības mērķiem.