Finansē Eiropas Savienība

Valsts kanceleja ir viena no Eiropas Atveseļošanas fonda atbildīgajām institūcijām, un tās pārraudzībā esošā reforma un investīcijas tiks īstenotas Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" ietvaros. Atbildīgās institūcijas funkcijas Valsts kancelejā pilda Ārvalstu finanšu instrumentu departaments. 

Valsts kancelejas atbildībā esošās reformas “Publiskās pārvaldes modernizācija” (6.3.1.r.) īstenošanai ir piešķirts Atveseļošanas fonda finansējums 5 618 960 eiro apmērā.

Moderna un efektīva publiskā pārvalde tiks attīstīta, īstenojot četras investīcijas:

 • Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde

  (6.3.1.1.i.) – īpašu uzmanību pievēršot pilnveidojumiem interešu konflikta novēršanā, integritātes un pretkorupcijas novērtējuma uzlabošanā, kā arī trauksmes cēlēju sistēmas piemērošanā.
  • Īstenošanas periods - līdz 2026. gada 31. maijam;
  • Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums - 600 000 eiro;
  • Līdz 2026. gada 31. maijam vismaz vienā no programmām apmācīti 16 232 publiskās pārvaldes darbinieki;
  • Informatīvais ziņojums ;
  • Atbildīgā kontaktpersona: Dace Balode, tālr.: +371 67082917, e-pasts: dace.balode@mk.gov.lv
 • Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana (6.3.1.2.i.) – uzlabojot stratēģiskās plānošanas, rīcībpolitiku un projektu īstenošanas, kā arī sasniedzamu un novērtējamu mērķu un rādītāju noteikšanas kapacitāti.
  • Īstenošanas periods - līdz 2026. gada 31. maijam;
  • Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums - 1 800 000 eiro;
  • Līdz 2026. gada 31. maijam vismaz vienā no programmām apmācīti 20 011 publiskās pārvaldes darbinieki;
  • Informatīvais ziņojums ;
  • Atbildīgā kontaktpersona: Dace Balode, tālr.: +371 67082917, e-pasts: dace.balode@mk.gov.lv.
    
 • Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība (6.3.1.3.i.) - būtiski palielinot publiskā sektora inovētspēju un tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti.
  • Īstenošanas periods - līdz 2026. gada 31. maijam;
  • Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums - 900 000 eiro;
  • Līdz 2025. gada 30. jūnijam stājies spēkā tiesiskais regulējums attiecībā uz publiskā sektora inovācijas ekosistēmas izveidi;
  • Sākot ar 2026. gadu inovācijas laboratorijas darbībai nodrošināts valsts budžeta finansējums;
  • Informatīvais ziņojums ;
  • Atbildīgā kontaktpersona: Maruta Garkalne, tālr.: +371 67082950, e-pasts: maruta.garkalne@mk.gov.lv .
    
 • Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanā un sabiedrības interešu uzraudzībā (6.3.1.4.i.) - stiprinot sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecību sociālās drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, kā arī nodrošinot sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumā.
  • Īstenošanas periods - līdz 2026. gada 31. maijam;
  • Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums - 2 318 960 eiro;
  • Līdz 2026. gada 31. augustam atbalstītas 30 NVO, tai skaitā vismaz 15 NVO atbalstītas vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecībai sociālās drošības jomā un vismaz 15 NVO atbalstītas sabiedrības interešu uzraudzības jomā par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu;
  • Ministru kabineta noteikumi ;
  • Atbildīgā kontaktpersona: Baiba Vilciņa, tālr.: +371 67082914, e-pasts: baiba.vilcina@mk.gov.lv

Ar vispārīgu informāciju un aktualitātēm par Eiropas Atveseļošanas fonda ieviešanu Latvijā aicinām iepazīties ES fondu mājaslapā