Saeima 2021.gada 16.novembrī galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (turpmāk – Atlīdzības likums), kuru mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti un kvalitāti, īstenojot atlīdzības sistēmas reformu.

Lai novērstu ieilgušās problēmas, grozījumos Atlīdzības likumā piedāvāti risinājumi, kas uzlabos atlīdzības konkurētspēju, nosakot mēnešalgu līmeni valsts pārvaldē līdz 80 % no privātajā sektorā maksātās atlīdzības līmeņa.

Lai ieviestu minētās pārmaiņas, tika pārstrādāts arī Amatu katalogs.

Jaunā amatu kataloga mērķis ir:

  • vienkāršot aprakstus, mazinot konkrētām iestādēm rakstītos līmeņus un saimes;
  • pielāgot darba tirgus realitātei, iekļaujot aktuālos amatus, amatu nosaukumus, amatu funkciju nosaukumus;
  • novērst saimju un līmeņu dublēšanos;
  • nodrošināt, ka amatu līmeņu vērtējums atrodas pareizā mēnešalgu grupā;
  • nodrošināt, ka amatu līmeņu kritēriji atbilst faktiskajai situācijai.

Jaunais Amatu katalogs ir pielāgots darba tirgus realitātei, iekļaujot katalogā jaunos, aktuālos amatus, kā arī svītrojot saimju līmeņus, kas ir kļuvuši neaktuāli un netiek izmantoti. Lai ieviestu minētās pārmaiņas, iestādēm ir nepieciešams veikt amatu pārklasificēšanu atbilstoši jaunajam Amatu katalogam, kas arī būs viens no priekšnosacījumiem konkurētspējīga un uz darba rezultātu vērsta atalgojuma noteikšanai. 
 


  1.  Normatīvais regulējums:
    1. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kuri stājas spēkā no 01.07.2022.  
    2. Jaunais amatu katalogs – spēkā no 01.07.2022. (MK 26.04.2022. noteikumi Nr. 262)

 

Infografika: Atlīdzības sistēmas pilnveidošanas virzieni
Amatu katalogs
Infografika: Atlīdzības sistēmas pilnveidošanas virzieni
Atlīdzības sistēmas pilnveidošanas virzieni