Starpvalstu dāvanas ierasti reprezentē dāvinātāja valsti, tās kultūru un vēsturi. Diplomātiskās dāvanas ārvalstu un darba vizīšu laikā, arī dažādos pasākumos kā cieņas un goda apliecinājumus saņem valsts amatpersonas, tostarp Ministru prezidents un viņa laulātais. 
Starp šīm dāvanām mēdz būt gleznas, sudraba un porcelāna priekšmeti, kolekcijas monētas. Dāvanas var rotāt ar valstu ģerboņiem, dāvinātāja logo un simboliku. Dāvanas pasniedz gan Latvijas un ārvalstu amatpersonas, gan arī privātpersonas. 

Valsts kanceleja

Vairāk nekā 250 Latvijas Ministru prezidentu saņemtās dāvanas 2016.gadā ir nodotas glabāšanā Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam. 

Iespēja dāvanas izpirkt

Pēc Ministru prezidenta pilnvaru termiņa beigām diplomātiskās dāvanas novērtē īpaša komisija, kurā darbojas arī mākslas priekšmetu eksperti. Amatpersonai pēc pilnvaru beigām ir iespēja kādas no iemīļotākajām vai nozīmīgākajām dāvanām izpirkt.