Komitejas vadītāja ir Inga Bērziņa, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre.

Komitejas galvenais uzdevums ir risināt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam definētās nacionālo interešu telpas – austrumu pierobežas – attīstības un drošības jautājumus, jo īpaši attiecībā uz drošības situāciju Eiropas Savienības austrumu pierobežā pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, un attīstības iespēju mērķtiecīgu izmantošanu, kā arī veicināt koordinētu starpnozaru plānošanu, tai skaitā pilnveidot rīcības plāna projektu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam.

Rīkojums par komitejas izveidošanu.

Sēžu darba kārtības

Sēžu protokoli