Preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas mērķis ir visā Latvijas teritorijā nodrošināt nepieciešamo profilakses, agrīnās intervences un atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar attīstības grūtībām vai to veidošanās risku.

Sistēmas virsuzdevums - spēt identificēt bērnu attīstības problēmu un risku cēloņus jau agrīnās bērnības posmā un apsteidzoši reaģējot uz bērnu vajadzībām, sniegt visiem bērniem visā Latvijā līdzvērtīgus agrīnās attīstības atbalsta pakalpojumus. Sistēmas ietvaros jānodrošina atbalsts arī bērnu vecākiem un metodiskie rīki pedagogiem, ģimenes ārstiem un citiem jomas speciālistiem, kas nodrošina agrīnās intervences pakalpojumus bērniem un ģimenēm. 

Foto no Zinātniski praktiskās Konferences "Bērnu agrīnās attīstības novērtēšana - ceļvedis bērnu atbalstam". Konferences dalībnieki sēž pie galda.
Konference "Bērnu agrīnās attīstības novērtēšana - ceļvedis bērnu atbalstam"
2 bērni rotaļājas