Preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas mērķis ir visā Latvijas teritorijā nodrošināt nepieciešamo profilakses, agrīnās intervences un atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar attīstības grūtībām vai to veidošanās risku.

Sistēmas virsuzdevums - spēt identificēt bērnu attīstības problēmu un risku cēloņus jau agrīnās bērnības posmā un apsteidzoši reaģējot uz bērnu vajadzībām, sniegt visiem bērniem visā Latvijā līdzvērtīgus agrīnās attīstības atbalsta pakalpojumus. Sistēmas ietvaros jānodrošina atbalsts arī bērnu vecākiem un metodiskie rīki pedagogiem, ģimenes ārstiem un citiem jomas speciālistiem, kas nodrošina agrīnās intervences pakalpojumus bērniem un ģimenēm. 

Programma “KiVa”

"KiVa" ir pētījumos un pierādījumos balstīta programma vardarbības vienaudžu vidū mazināšanai.
Skatīt vairāk

Programma "STOP 4-7"

Programma "STOP 4-7" jeb "Kopā uz ceļa esam stiprāki" ir multimodāla (vienlaikus atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma 4 līdz 7 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām.
Skatīt vairāk
2 bērni rotaļājas