Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē

Līdzdalības iespēju īstenošanas posmu un veidu apskats
Skatīt vairāk

Dati par sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē

Valsts kancelejas apkopotā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām
Skatīt vairāk

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome

Informācija par Memoranda īstenošanu un Memoranda padomes sēdēm
Skatīt vairāk

Ministru kabineta diskusiju dokumenti

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls
Skatīt vairāk

Padomi un resursi

Vadlīnijas, kontakti, normatīvais regulējums sabiedrības līdzdalības iespēju īstenošanai
Skatīt vairāk

Konsultatīvās padomes

Konsultatīvo padomju darbība Valsts kancelejā un ministrijās
Skatīt vairāk

Dialoga apļi par uzticēšanos

Sarunās ar iedzīvotājiem ir būtiski veidot izpratni, kā jūtas iedzīvotāji Latvijā, kāpēc valda neuzticēšanās un kā vairot uzticēšanos savā starpā un valsts un sabiedrības attiecībās
Skatīt vairāk