Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē

Līdzdalības iespēju īstenošanas posmu un veidu apskats, kā arī ieteikumi atklātai un iekļaujošai konsultatīvo padomju darbībai
Skatīt vairāk

Dati par sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē

Valsts kancelejas apkopotā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām
Skatīt vairāk

Padomi sabiedrības līdzdalībā

Ieteikumi sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanai, kā arī par līdzdalību atbildīgo darbinieku kontaktinformācija
Skatīt vairāk

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome

Informācija par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanu
Skatīt vairāk

Ministru kabineta diskusiju dokumenti

Paziņojumi par sabiedrības līdzdalībai atvērtajiem nozaru ministriju izstrādātajiem politikas plānošanas un tiesību aktu projektiem
Skatīt vairāk

Noderīgi resursi

Informācija par normatīvo regulējumu sabiedrības līdzdalības iespēju īstenošanai, kā arī saites uz ministriju tīmekļvietnēm
Skatīt vairāk