Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome 2017. gada 30. augusta sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas un biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" saskaņā ar Memoranda padomes darba plānu 2017. gadam izstrādātās vadlīnijas konsultatīvo padomju darbībai. Valsts kanceleja ir aicinājusi ministrijas un citas valsts pārvaldes iestādes ņemt vērā konsultatīvajās padomes noteiktos principus.

Konsultatīvo padomju darbību vadlīnijas

 

Valsts kanceleja ir apkopojusi ministrijās, Pārresoru koordinācijas centrā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kā arī Sabiedrības integrācijas fondā (turpmāk – institūcijās) izveidotās konsultatīvās padomes. Apkopotajā sarakstā ir iekļautas tās konsultatīvās padomes, kuru sastāvā darbojas vairāk kā viena nevalstiskā organizācija vai kuru izveides un darbības mērķu īstenošana ir plašākās sabiedrības interesēs.  Vienlaikus institūcijās darbojas arī citas padomes, komitejas un darba grupas ar specifiskiem izveides un darbības mērķiem, līdz ar to aicinām plašāku informāciju par iespējam līdzdarboties meklēt institūciju tīmekļu vietņu sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".  

Valsts kanceleja/ Ministru kabinets

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Finanšu ministrija

Tieslietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Satiksmes ministrija

Ārlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Iekšlietu ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Veselības ministrija

Veselības ministrijā darbojas arī starpnozaru komisijas:

Zemkopības ministrija

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Sabiedrības integrācijas fonds

Pārresoru koordinācijas centrs