Ministru kabineta tematiskā komiteja darbojas līdz konkrētā Ministru kabineta darbības laika beigām vai līdz noteikto uzdevumu pilnīgai izpildei.

  • Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskā komiteja (izveidota 2023. gada 2. februārī).
  • Eiropas Savienības fondu tematiskā komiteja (izveidota 2023. gada 22. februārī).

  • Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematiskā komiteja (izveidota 2023. gada 22. martā).
  • Tematiskā komiteja ar Rail Baltica projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai (izveidota 2023. gada 27. martā).
  • Izaugsmes, konkurētspējas un produktivitātes tematiskā komiteja (izveidota  2023. gada 12. jūnijā).