Komiteja beigusi darbību. 

Komitejas vadītājs - M. Sprindžuks, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. 

Komitejas galvenais uzdevums ir veicināt mūsdienu digitālo tehnoloģiju izmantošanu, attīstīt sabiedrības un valsts pārvaldes spēju efektīvi izmantot digitālo tehnoloģiju iespējas, paaugstinot valsts un tautsaimniecības konkurētspēju. 

Rīkojums par komitejas izveidi.

Sēžu protokoli

Kariņš, attālinātā sanāksme