Kas ir KiVa un kāpēc KiVa?

Vienaudžu pāridarījumu un bulinga izplatība Latvijas skolu vidē ir lielāka nekā jebkurā citā Eiropas Savienības valstī – trešā daļa skolēnu vismaz pāris reižu mēnesī ir cietuši no vardarbības skolā, liecina OECD dati. Piedāvājot vienotu rīcības plānu, lai mazinātu un novērstu pāridarījumu izplatību, Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti uzsākusi KiVa ieviešanu Latvijas skolās.

"KiVa"  ir Turku Universitātē (Somija) izstrādāta pētījumos un pierādījumos balstīta programma vardarbības mazināšanai vienaudžu vidū, kas balstās vairāku desmitgažu garos pētījumos par bulingu un tā mehānismiem. Nosaukums “KiVa” radies no somu valodas vārdiem “Kiusaamisen Vastainen”, kas nozīmē “pāridarījuma novēršana” jeb  antibulings; programmas mērķis ir novērst bulingu un efektīvi risināt bulinga gadījumus.

KiVa ir visvairāk pētītā programma par pāridarījumiem bērnu un jauniešu vidū, tās efektivitāte ir zinātniski pierādīta, tāpēc programmu izmanto jau 23 dažādās valstīs dažādos kontinentos visā pasaulē.

KiVa piedāvā gatavu un praktiski lietojamu saturu un instrumentus visās trīs jomās:

  • Novēršana nozīmē KiVa nodarbības visiem skolēniem, akcentējot uzmanību uz novēršanu. Šīs nodarbības kopā ar datorspēlēm un palīgmateriāliem veido KiVa mugurkaulu. Skolotāji saņem Skolotāju rokasgrāmatas, videomateriālus, piekļuves tiešsaistes spēlēm, Ceļvežus un informatīvas vēstules vecākiem, prezentāciju sagataves, kā arī spilgtas KiVa vestes un plakātus.
  • Gadījuma risināšanā nozīmē darbu ar bērniem, kas bijuši iesaistīti bulinga epizodē – gan kā pāridarītāji, gan cietušie. Skolas KiVa komanda tiek papildus apmācīta un saņem materiālus un atbalstu bulinga gadījumu risināšanā.
  • Situācijas uzraudzība nozīmē ikgadēju skolēnu un darbinieku aptauju, kura sniedz skolām atgriezenisko saiti par skolas antibulinga darba efektivitāti un to, kā bērni jūtas skolā. Skolas saņem piekļuvi tiešsaistes skolēnu un darbinieku aptaujām, kā arī aptaujas rezultātus apkopotā veidā.

KiVa nav īstermiņa projekts, bet gan nerimstoša skolas antibulinga darba sastāvdaļa.

Ar 2023. gadā veikto pētījumu “Profilakses un agrīnās intervences programmas KiVa monitoringa pētījums par pāridarījumu izplatību skolēnu vidū ” varat iepazīties šeit:

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir KiVa? 

KiVa ir Somijā izstrādāta programma, kura tiek pielietota daudzās skolās visā pasaulē. Tās mērķis ir mācīt bērniem toleranci un empātiju, kas veido pozitīvu skolas vidi un novērš vienaudžu pāridarījumus.

Vai KiVa ir maksas programma?

Latvijas skolām par KiVa programmas lietošanu un ieviešanu nekas nav jāmaksā. KiVa licences turētājs ir Valsts kanceleja.

Kāda ir KiVa treneru loma?

KiVa treneri mācību gada sākumā apmācīs skolas personālu bulinga novēršanā un sniegs atbalstu, savukārt darbs ar bērniem paliek skolas kompetencē.

Kādi mācību materiāli tiek nodrošināti KiVa programmas ietvaros?

KiVa programma iekļauj gatavus nodarbību plānus visām KiVa nodarbībām, burtnīcas skolēniem, kā arī videomateriālus un spēles apgūto tēmu nostiprināšanai.

Kāds ir Skolas ieguvums, pievienojoties KiVa?

Skola iegūst izpratni un zināšanas par bulingu, instrumentus tā mazināšanai, atbalstu situāciju risināšanā un iespēju katru gadu monitorēt situācijas izmaiņas.

Kāpēc KiVa ir svarīga?

Statistika rāda, ka negatīva gaisotne skolā ilgtermiņā ietekmē gan upurus, gan agresorus, gan arī visu skolas kopienu. KiVa programma palīdz samazināt pāridarījumus un uzlabot skolēnu vispārējo labklājību, mācot bērniem toleranci, empātiju un savstarpēju cieņu.

Vai KiVa programma darbojas arī citur pasaulē?

KiVa ir starptautiski atzīta bulinga novēršanas programma, kas sākotnēji tika izstrādāta Somijā 2006. gadā, bet tagad jau īstenota vairāk nekā 20 dažādās valstīs visā pasaulē.

Kādi ir KiVa programmas ieguvumi?

KiVa programma veicina drošāku skolas vidi, sekmē bērnu vēlmi apmeklēt skolu un paaugstina mācību sniegumus. Bērni apgūst nevardarbīgas konfliktu risināšanas metodes, uzlabo savas sociālas iemaņas un stiprina pašapziņu.

Kā KiVa programma palīdz cīnīties pret skolas vardarbību?

KiVa programmas ietvaros viss skolas kolektīvs un arī skolēni iegūst informāciju par bulingu, tā izpausmēm, efektīviem veidiem, kā pretoties pāridarījumiem. Pāridarījumu novēršanai skolēni apgūst KiVa nodarbības, bet skolas līmenī ir izveidota speciāla KiVa komanda, kas risina aktuālos bulinga gadījumus un kontrolē to attīstību.  KiVa veiksmes atslēga ir tajā, ka vienlaikus tiek strādāts gan ar pāridarītājiem, gan cietušajiem bērniem, iesaistot arī tos, kas atrodas novērotāja lomā.

Kā tiek mērīti KiVa programmas sniegtie rezultāti?

KiVa programmas sasniegtie rezultāti tiek mērīti katru gadu ar anonīmu anketu palīdzību. Skolēni aizpilda aptauju, un tajā iegūtie dati tiek apkopoti un analizēti skolas un valsts līmenī, ļaujot izdarīt secinājumus par situācijas izmaiņām

Kādi ir praktiskie soļi KiVa programmas ieviešanai manā skolā?

Lai ieviestu KiVa programmu - skolas administrācijai jānosūta  brīvas formas pieteikums Valsts kancelejai uz e-pastu: berniem@mk.gov.lv.

Pieteikumā jānorāda izglītības iestādes nosaukums, adrese, tālruņa numurs, skolas kontakti kā arī informācija par kontaktpersonu, kura būs atbildīga par KiVa norisi skolā.

Šogad skolu pieteikšanās KiVa programmai jau beigusies, taču tas dod iespēju līdz nākamajam mācību gadam izsvērt savu motivāciju un gatavību iesaistīties programmā.

Kad skolas dalība apstiprināta dalībai, skola kopā ar nozīmēto KiVa treneri gada noslēgumā aizpilda aptaujas anketu, sāk plānot personāla apmācības, nozīmē KiVa koordinatoru un izveido komandu, kā arī sāk iepazīties ar materiāliem un plānot, kā iepazīstināt skolēnus un vecākus.

 

KiVA programmas atklāšana Teikas skolā
Bērni
"KiVa" programmas atklāšana