Valdības komunikācijas koordinācijas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir koordinēt ministriju darbību komunikācijas jomā, lai pilnveidotu sabiedrības informēšanas procesu par valdības un valsts pārvaldes institūciju darbu un veicinātu sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā. Padomē darbojas pārstāvji no katras ministrijas, tās sekretariāta funkcijas nodrošina Valsts kanceleja. 
Padome uz sēdēm sanāk reizi mēnesī vai pēc nepieciešamības arī biežāk. 

Nolikums

Reinis Grāvītis

Vadītājas vietnieks
Reinis.Gravitis [at] mk.gov.lv