Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  22.04.2024.
  Projekta ietvaros plānota publiskā sektora informācijas sistēmu modernizācija un savstarpējās savietojamības uzlabošana, veidojot informācijas sistēmu vienotai risku analīzei un vadībai bērnu attīstības vajadzību atbalstam, lai nodrošinātu būtiskas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projektā paredzēts uzlabot inovāciju vides tiesisko regulējumu, nostiprināt Inovācijas laboratorijas lomu un piedāvātos pakalpojumus, kā arī pilnveidot valsts pārvaldes darbinieku prasmes un kompetences inovāciju jautājumos, kā rezultātā tiks attīstīta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršana ietvaros tiks paplašināta Tīmekļvietņu vienotā platforma – iestādes varēs veidot neierobežotu skaitu tematisko vietņu, kas būs atšķirīgas…
  06.02.2023.
  Administratīvās kapacitātes ceļa karte Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā ir izstrādāta, lai kalpotu par galveno vadlīniju, plānu un atskaites punktu virzībā uz…
  Statuss:
  Īstenošanā
  10.02.2022.
  Konteksts: Valsts pārvaldē ir uzsākta grāmatvedības un personāla funkciju centralizācijas un standartizācijas iniciatīva ar mērķi ilgtermiņā nodrošināt digitalizētu, standartizētu un efektīvāk pārvaldāmu sistēmu. Šo funkciju centralizēšana ir veicama…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.10.2021.
  Projekta mērķis: Vienotā tiesību aktu projektu (turpmāk - TAP) izstrādes un saskaņošanas portāla (turpmāk - TAP portāls) izveides mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību…
  Statuss:
  Noslēdzies
  27.12.2020.
  Tīmekļvietņu vienotās platformas būtība Platforma ir informācijas tehnoloģiju rīks, ar kura palīdzību var veidot neskaitāmas mājaslapas jeb tīmekļvietnes. Tā piedāvā pēc vienotiem principiem veidotas, mūsdienīgas un ērti lietojamas valsts…
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.12.2020.
  ESF
  Projekta mērķis Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma mērķtiecīgi un kompleksi attīstīs valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetences, kas nepieciešamas arvien dinamiskākajā vidē, lai stiprinātu līderības prasmes. Veicinot augstākā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  25.12.2020.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības projekts  “Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Savienības fondu administrēšanā”  (identifikācijas numurs 11.1.1.0/18/TP/007)   Projekta mērķis ir stiprināt Valsts…
  Statuss:
  Noslēdzies
  24.12.2020.
  ESF
  Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts “Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda informācijas un komunikācijas pasākumiem” (identifikācijas numurs 10.1.2.0/18/TP/006) Projekta mērķis ir Valsts kancelejas kapacitātes…