Statuss:
Īstenošanā
Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana

Īss apraksts:

Standartizētas pieejas izveide valsts pārvaldes cilvēkresursu vadībai un attīstībai, nodrošinot caurskatāmu politiku un stiprinot valsts pārvaldes galveno resursu - darbinieku un to izaugsmes potenciālu. Projekta ietvaros tiks ieviesta vienota cilvēkresurusu vadības informācijas sistēma, kas nodrošinās valsts pārvaldes kā vienotas organizācijas darbību, cilvēkresursu vadības procesu standartizēšanu un datu pieejamību.

Plašāks apraksts par projektu:

Projekta mērķis ir izveidot standartizētu pieeju valsts tiešās pārvaldes iestāžu cilvēkresursu vadībai un attīstībai, nodrošinot caurskatāmu un saprotamu cilvēkresursu vadības politiku un stiprinot valsts pārvaldes galveno resursu – darbinieku un viņu izaugsmes potenciālu. Lai sasniegtu projekta mērķi, nepieciešams ieviest vienotu informācijas sistēmu, kas spēj nodrošināt valsts pārvaldes kā vienotas organizācijas darbību un cilvēkresursu vadības procesu standartizēšanu, vienlaikus nodrošinot informācijas pieejamību saistība ar cilvēkresursu vadības procesu datiem.

Projekta rezultātā valsts tiešās pārvaldes iestādēs tiks ieviesta jauna cilvēkresursu vadības sistēma. Automatizējot vienkāršus un tehniskus procesus, personāla speciālisti varēs vairāk laika veltīt iestādes tiešo mērķu sasniegšanai. Darbinieki sistēmā varēs ērti pārvaldīt informāciju par savu nodarbinātību un veikt sev nepieciešamās funkcijas sev izdevīgā laikā.

Valsts līmenī sistēma nodrošinās visaptverošus datus, ar kuru palīdzību varēs analizēt dažādas finanšu, grāmatvedības un cilvēkresursu tendences valsts pārvadē (prasmju trūkumi, pieejamās vakances, mācību attīstību tendences, utt.).

Informācija par projektu:

  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums – Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas
  • Projekta numurs – 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/007
  • Projekta īstenotājs – Valsts kanceleja
  • ES finansējuma ietvars – Eiropas Savienības un Atveseļošanas un noturības mehānisms
  • Projekta ilgums – 2024. gada janvāris – 2026. gada maijs
  • Projekta budžets ir 1 680 000 eiro no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma

Saskaņā ar ANM Projekta "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana" īstenošanas plānu, tika rīkots informatīvs seminārs, lai informētu visas projektā iesaistītās puses par projekta norisi, plāniem un gaidāmajiem ieguvumiem, kā arī aicināt projektā iesaistītās iestādes piedalīties darba grupās, lai validētu izstrādātos personālvadības procesus.

Ieviešot cilvēkresursu pārvaldības sistēmu valsts pārvaldē, tiks automatizēti dažādi ikdienas uzdevumi, efektivizēti personāla atlases un novērtēšanas procesi un uzlabota darbinieku iesaiste, izmantojot pašapkalpošanās portālu. Cilvēkresursu pārvaldības sistēma vienlaikus nodrošinās arī visaptverošus datus par cilvēkresursu pārvaldības procesiem, ļaujot organizācijām pieņemt pārdomātus lēmumus par talantu attīstību, darbinieku novērtēšanu un stratēģisko darbaspēka plānošanu. Digitālās transformācijas ieviešana cilvēkresursu jomā ne tikai uzlabo administratīvos procesus, bet arī dos nozīmīgu ieguldījumu valsts pārvaldes digitalizācijā un modernizācijā.

Seminārs notika 26. aprīlī LIAA Cafe Rīgā, Pērses ielā, 2 no plkst. - 10:00 līdz 12:00. Pasākumā pulcējās 73 valsts pārvaldes personālvadības speciālisti un nodaļu vadītāji. Semināra laikā Valsts Kanceleja prezentēja Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešanas plānu, savukārt Valsts administrācijas skola prezentēja Apmācību sistēmas ieviešanas plānu. Pēc prezentācijām sekoja atvērto jautājumu un atbilžu daļa, kurā aktīvi piedalījās visas iesaistītās puses.

ES un NAP logo