Vadlīnijas par valsts pārvaldē nodarbināto atbildības izvērtēšanu
 

Disciplinārlietās pieņemtie lēmumi, ar kuriem konstatēta ierēdņa vaina tiesību aktiem neatbilstošā rīcībā ar finanšu līdzekļiem (Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 31. panta piektā daļa)