Komitejas vadītājs ir Kaspars Briškens, satiksmes ministrs. 

Komitejas galvenais uzdevums ir nodrošināt efektīvu starpnozaru jautājumu koordināciju veiksmīgai Rail Baltica projekta īstenošanai līdz 2030. gadam

Rīkojums par komitejas izveidi.

Darba kārtības