Vadlīnijas par nodarbināto skaita samazināšanu, veicot reorganizāciju ir Valsts kancelejas izstrādāts palīgmateriāls valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un personāla speciālistiem, kurās ietvertas atbildes uz iestāžu biežāk uzdotajiem jautājumiem par nodarbināto skaita samazināšanu. Vadlīnijās apkopotas arī tiesu prakses atziņas un labās prakses piemēri no dažādām valsts tiešās pārvaldes iestādēm par to, kā tiek organizēts nodarbināto skaita samazināšanas process. Vadlīniju saturs var būt noderīgs ne tikai valsts pārvaldes iestādēm, bet arī pašvaldību iestādēm un citiem interesentiem.
 

Ieceļot pretendentu vai ierēdni amatā, jāsniedz informācija par viņa tiesībām, darba laiku, iestādē noteiktajiem atlīdzības noteikšanas un izmaksas nosacījumiem un kārtību, noslēgto koplīgumu, ja tāds ir, civildienesta attiecību izbeigšanas nosacījumiem un kārtību, kā arī informācija par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu. Iestādei ir pienākums informēt pretendentu vai ierēdni par izmaiņām sniegtajā informācijā. Visa informācija, kas sniedzama, ir pieejama šeit: