Vadlīnijas par nodarbināto skaita samazināšanu, veicot reorganizāciju ir Valsts kancelejas izstrādāts palīgmateriāls valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un personāla speciālistiem, kurās ietvertas atbildes uz iestāžu biežāk uzdotajiem jautājumiem par nodarbināto skaita samazināšanu. Vadlīnijās apkopotas arī tiesu prakses atziņas un labās prakses piemēri no dažādām valsts tiešās pārvaldes iestādēm par to, kā tiek organizēts nodarbināto skaita samazināšanas process. Vadlīniju saturs var būt noderīgs ne tikai valsts pārvaldes iestādēm, bet arī pašvaldību iestādēm un citiem interesentiem.