Ar 2015. gada 1. novembri iestāžu vadītāju atlase tiek veikta centralizēti, piemērojot vienotus atlases principus un profesionālas personāla atlases metodes, kas balstītas uz kompetenču pieeju, kā arī iesaistot atlases procesā nevalstiskā sektora pārstāvjus.