Koprades platformā atvertalatvija.manabalss.lv  iedzīvotāji sniedza idejas un priekšlikumus pasākumiem jaunajā plānā no 2021. gada 24. maija līdz 29. jūnijam.

Plāna projekti un informācija par plāna izstrādes un apstiprināšanas gaitu pieejama TAP portālā.
 

logo
Vīrietis prezentē

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību. Latvija piedalās OGP kopš 2011. gada. No 2016. gada Latvijas nacionālā kontaktpunkta funkcijas īsteno Valsts kanceleja.

Rīcības plāna mērķis ir veicināt atvērtās pārvaldības vērtību – atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības, tajā skaitā izmantojot digitalizāciju un inovāciju, – iedzīvināšanu Latvijā.
Rīcības plānā iekļautas sešas apņemšanās jeb rīcības virzieni: 

 1. Publisko iepirkumu un līgumu atklātība
 2. Informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu atvēršana
 3. Interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātība
 4. Atvērtā pārvaldība pašvaldībās
 5. Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā
 6. Korupcijas novēršanas pasākumi

 

 • Latvijas pirmais nacionālais rīcības plāns (LVENG)
 • Latvijas otrais nacionālais rīcības plāns (LVENG
 • Latvijas otrā nacionālā rīcības plāna vidusposma izvērtējums (LVENG)
 • Latvijas trešais nacionālais rīcības plāns (LV)
 • Latvijas trešā nacionālā rīcības plāna vidusposma izvērtējums (LV)
 • OGP 2016.gada Parīzes samita deklarācija (ENG)
 • OGP dibināšanās sanāksmes 2011.gadā kopīgā deklarācija (LVENG) 
 • Latvijas trešā nacionālā rīcības plāna nobeiguma ziņojums (LV)
 • Latvia 2019-2021 Design Report in Latvian and English (LV, ENG)