logo
Vīrietis prezentē

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību. Latvija piedalās OGP kopš 2011. gada. No 2016. gada Latvijas nacionālā kontaktpunkta funkcijas īsteno Valsts kanceleja.

Atvērtā pārvaldība balstās trīs vērtībās – atklātība, atbildība un sabiedrības līdzdalība. Atvērtās pārvaldības plāni palīdz iedzīvināt šīs vērtības.

Piektais nacionālais atvērtās pārvaldības plāns 2022.-2025. gadam 

2022. – 2025. gada plāna mērķis ir veicināt jēgpilnu un efektīvu sabiedrības līdzdalību izsvērtu un kvalitatīvu lēmumu izstrādē un valsts institūciju darba sabiedrības interesēs atklātību un caurskatāmību.

Rīcības plānā iekļautas sešas apņemšanās: 

 1. Stiprināt sabiedrības līdzdalības ietvaru un vairot izpratni par efektīvu līdzdalības procesu
 2. Popularizēt sabiedrības līdzdalības iespējas, tostarp jauniešu un NVO iesaisti
 3. Stiprināt sabiedrības pārstāvniecību un dialogu ar sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesos ikvienā nozarē
 4. Valstij sazināties ar sabiedrību saprotami un cilvēcīgā valodā, skaidrot lēmumus un sarežģītas tēmas, uzsverot ieguvumus
 5. Veicināt datu pieejamību un saprotamību, palielinot iedzīvotāju iespējas izmantot tos un veidot datos balstītus risinājumus
 6. Veicināt atvērtību un iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību pašvaldībās

 

Lai nodrošinātu Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.–2025. gadam īstenošanas uzraudzību, 2022. gadā ir izveidota uzraudzības padome. 

Padomes sastāvā ir pārstāvji no:

 • Valsts kancelejas
 • Sabiedrības integrācijas fonda
 • Aizsardzības ministrijas
 • Ārlietu ministrijas
 • Ekonomikas ministrijas
 • Finanšu ministrijas
 • Valsts kases
 • Valsts ieņēmumu dienesta
 • Iekšlietu ministrijas
 • Izglītības un zinātnes ministrijas
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
 • Kultūras ministrijas
 • Labklājības ministrijas
 • Satiksmes ministrijas
 • Tieslietu ministrijas
 • Valsts zemes dienesta
 • Tiesu administrācijas
 • valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"
 • Veselības ministrijas
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
 • Zemkopības ministrijas
 • biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība"
 • biedrības "Latvijas Lielo pilsētu asociācija"
 • biedrības "Latvijas Jaunatnes padome"
 • biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse"
 • biedrības "Sabiedriskās politikas centrs "Providus""
 • biedrības "Sabiedrība par atklātību-Delna"
 • Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
 • Latvijas Republikas Saeimas

Padomes sēdes

 

Koprades platformā atvertalatvija.manabalss.lv  iedzīvotāji sniedza idejas un priekšlikumus pasākumiem jaunajā plānā no 2021. gada 24. maija līdz 29. jūnijam.

Plāna projekti un informācija par plāna izstrādes un apstiprināšanas gaitu pieejama TAP portālā.

Ceturtais nacionālās atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020.-2021. gadam 

Rīcības plāna mērķis ir veicināt atvērtās pārvaldības vērtību – atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības, tajā skaitā izmantojot digitalizāciju un inovāciju, – iedzīvināšanu Latvijā.
Rīcības plānā iekļautas sešas apņemšanās jeb rīcības virzieni: 

 1. Publisko iepirkumu un līgumu atklātība
 2. Informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu atvēršana
 3. Interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātība
 4. Atvērtā pārvaldība pašvaldībās
 5. Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā
 6. Korupcijas novēršanas pasākumi
 • Latvijas pirmais nacionālais rīcības plāns (LVENG)
 • Latvijas otrais nacionālais rīcības plāns (LVENG
 • Latvijas otrā nacionālā rīcības plāna vidusposma izvērtējums (LVENG)
 • Latvijas trešais nacionālais rīcības plāns (LV)
 • Latvijas trešā nacionālā rīcības plāna vidusposma izvērtējums (LV)
 • OGP 2016.gada Parīzes samita deklarācija (ENG)
 • OGP dibināšanās sanāksmes 2011.gadā kopīgā deklarācija (LVENG) 
 • Latvijas trešā nacionālā rīcības plāna nobeiguma ziņojums (LV)
 • Latvia 2019-2021 Design Report in Latvian and English (LV, ENG)